Skip to main content

Kaikilla sahoilla tuttu ongelma ovat koneisiin juuttuvista käyristä ja rikkinäisistä rimoista aiheutuvat pitkät ja kalliit seisokit, joista ei selvitä ilman käsityötä. Uuden innovaationsa Stick Inspectorin avulla Renholmen on nyt ratkaissut tämän ongelman.
– Olemme kehittäneet laitteen yhdessä optiseen mittaustekniikkaan erikoistuneen Adopticumin kanssa. Tämä on oiva esimerkki siitä, miten monialainen yhteistyö auttaa meitä pysymään tekniikan kehityksen kärjessä, sanoo Renholmenin automaatiopäällikkö Torbjörn Renström.

Adopticum on kehittänyt ohjelman ja optisen mittaustekniikan, joka kuvaa rimat tuorelajittelun rimojen sisäänotossa. Linjalaserilla varustettu kamera kuvaa riman ja 3D-kuva menee tietokoneelle, joka laskee riman paksuuden, leveyden ja käyryyden. Jos rima on viallinen, se pudotetaan automaattisesti pois linjalta ennen kuin se ehtii rimojen sisäänottoon.

– Renholmen on sahalaitteiden asiantuntija ja me taas hallitsemme optisen mittaustekniikan. Stick Inspectoria suunnitellessamme olemme olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa ja vaihtaneet tietoja keskenämme. Työ on sujunut todella hyvin ja ollut kehittävää ja rikastuttavaa kummallekin osapuolelle, sanoo Adopticumin projektipäällikkö Sara Lindahl.

Renholmen panostaa jatkuvasti innovaatioihin ja kehitykseen. Olemassa olevien ja täysin uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittäminen palvelee hyvin yhtiön pyrkimystä pysyä tekniikan eturivissä. Tähän tavoitteeseen päästäkseen Renholmen etsii mahdollisuuksia luovaan yhteistyöhön, kuten nyt Adopticumin kanssa.

– Kiinni juuttuvien käyrien ja rikkinäisten rimojen aiheuttama ongelma on tuttu kaikille saha-alan toimijoille. Meidän sahalaiteosaamisemme yhdistäminen Adopticumin asiantuntemukseen on tuottanut ratkaisun, joka ei muuten olisi ollut mahdollinen. Luovien verkostojen luominen muiden alojen asiantuntijoiden kanssa vahvistaa meitä entisestään, sanoo Renholmenin automaatiopäällikkö Torbjörn Renström.

Renholmen teki Stick Inspectorista prototyypin ja testasi sitä ensin omalla laitoksellaan. Helmikuusta lähtien laite on ollut tositoimissa Siljan Timberin sahalla Morassa, ja nyt muiltakin sahoilta halutaan kovasti tulla tutustumaan tuotteeseen.

– Eri alojen välinen luova yhteistyö ja siitä kiinnostuneiden asiakkaiden mukaan ottaminen on tärkeää, kun halutaan pysyä alan teknisen kehityksen kärjessä. Samalla tapahtuu tiedonsiirtoa, josta kaikki mukana olevat hyötyvät suuresti tulevissa kehityshankkeissaan, sanoo Torbjörn Renström.

Lisätietoja antaa:

Torbjörn Renström, Renholmenin automaatiopäällikkö

Puhelin 070-205 87 14
Sara Lindahl, Adopticumin projektipäällikkö

Puhelin 0910-288 265

FAKTAT RENHOLMENISTA:
Renholmen AB, jonka päätoimipaikka on Byskessä, Ruotsissa, on perustettu vuonna 1952 ja kuuluu tällä hetkellä Euroopan johtaviin saha- ja jatkojalostuslaitoksille sahatavaran käsittelylaitteita toimittaviin yrityksiin.  Menestyksellisellä konseptillaan yritys on vuodesta 1972 alkaen toteuttanut yli 1200 toimitusta asiakkailleen kaikkialla maailmassa ja ennen kaikkea Pohjoismaissa. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuosien saatossa Renholmen on ostanut Eve maskinerin, Smedbolagetin, Hammarsin, Forslunds Maskinin ja Vitechin. Renholmenin palveluksessa on noin 35 yhtiön mekaaniikkasuunnittelu-, automaatio-, projektinjohto-, huolto-, markkinointi- ja hankintaosastoilla sekä hallinnossa toimivaa työntekijää.

Leave a Reply

Close Menu