Skip to main content

Byskessä sijaitseva Renholmen saa seuraavana toimintavuotenaan uuden toimitusjohtajan. Tehtävän ottaa hoitaakseen Renholmenilla nyt projektijohtajana työskentelevä Per Jonsson. Nykyinen toimitusjohtaja Gunnar Marklund jää eläkkeelle vuonna 2019. 

– Tämä tuntuu todella jännittävältä ja inspiroivalta, Renholmen on hyvin hoidettu, hyvin tunnettu ja kasvava yritys, ja olen iloinen ja ylpeä päästessäni viemään sitä eteenpäin samassa hienossa hengessä, joka on tuonut meidät nykyiseen markkinajohtajan asemaamme. Olen todella innoissani johtajanroolista ja yrittäjyydestä, sanoo Per Jonsson. 

Hän työskenteli monta vuotta asentajana ja asennusjohtajana Renholmenilla ennen alan vaihtoa ja itsenäiseksi yrittäjäksi ryhtymistään. Yhteys Renholmeniin kuitenkin säilyi Per Jonssonin Legosvets-yrityksen kautta, joka on Renholmenin alihankkija. Per on ehtinyt myös johtaa yrityksiä puu-teollisuuden alalla ja tehdä paljon yhteistyötä sahojen kanssa. Vuonna 2016 hän palasi Renholmenille projektijohtajan tehtävään, jossa hän on vastannut projektipäälliköistä, huoltoteknikoista ja hankintaosastosta sekä luonut tehokkaan työvirran läpi koko organisaation.

– Tuntuu erittäin hyvältä, että juuri Per jatkaa työtäni, sanoo Gunnar Marklund. Per tuntee Renholmenin tuotteet perusteellisesti työskenneltyään niiden parissa 30 vuotta sekä talon sisällä että ulkopuolisena kumppaninamme. Hänellä on laaja-alaista osaamista ja hän on hyvin yrittäjähenkinen. Palkkasin hänet hänen nykyiseen tehtäväänsä ja tiedän hänen olevan kaikin puolin mies paikallaan.   

Jatkamme eteenpäin
Gunnar Marklund on työskennellyt Renholmenilla vuodesta 1974 alkaen ja toimitusjohtajana yli 14 vuotta. Hän jatkaa toimitusjohtajana huhtikuun viimeiseen päivään eli toimintavuoden loppuun asti, minkä jälkeen hän toimii uuden toimitusjohtajan keskustelukumppanina, kunnes jää eläkkeelle vuoden 2019 alussa.

– Tällainen limittäisyys yrityksen johdossa luo jatkuvuutta ja tämä on erittäin hyvä ratkaisu. Per jatkaa yrityksen johtamista samaan hienoon suuntaan, johon olemme viime vuosina edenneet, Olen varma, että se vain paranee entisestään, sanoo Gunnar.

– Renholmen aloittaa uuden toimintavuoden todella upealla tilauskirjalla. Olemme vakiinnuttaneet asemamme Suomessa, jossa me nyt olemme vahvin sahatavaran käsittelylaitteiden toimittaja. Jatkamme uusien osaajien rekrytointia ja resurssiemme kasvattamista. Minun tehtäväni on ottaa haltuun kaikki tieto, jonka Renholmen on monien vuosien aikana Gunnarin johdolla kerännyt, ja jatkaa kehitystyötä niin, että meistä tulee entistä tehokkaampia ja säilytämme paikkamme huipulla, sanoo Per Jonsson.

Lisätietoja antaa

Gunnar Marklund, Renholmenin tj             Per Jonsson, Renholmenin tuleva tj

Puhelin: 070-206 16 07                            Puhelin: 070-651 38 33

FAKTAT RENHOLMENISTA:
Renholmen AB, jonka päätoimipaikka on Byskessä, Ruotsissa, on perustettu vuonna 1952 ja kuuluu tällä hetkellä Euroopan johtaviin saha- ja jatkojalostuslaitoksille sahatavaran käsittelylaitteita toimittaviin yrityksiin.  Menestyksellisellä konseptillaan yritys on vuodesta 1972 alkaen toteuttanut yli 1200 toimitusta asiakkailleen kaikkialla maailmassa ja ennen kaikkea Pohjoismaissa. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa Ruotsin kruunua. Vuosien saatossa Renholmen on ostanut Eve maskinerin, Smedbolagetin, Hammarsin, Forslunds Maskinin ja Vitechin. Renholmenin palveluksessa on noin 35 yhtiön mekaniikkasuunnittelu-, automaatio-, projektinjohto-, huolto-, markkinointi- ja hankintaosastoilla sekä hallinnossa toimivaa työntekijää.

Leave a Reply

Close Menu