Skip to main content

En elkonstruktörs huvudsakliga uppgift är att utreda och göra elritningar av anläggningen, samt samarbeta tätt med både andra avdelningar på Renholmen och med kunden.

– Personligen tycker jag att utredningsstadiet, innan man börjar konstruera, är det roligaste. Då får man laborera och fundera mycket för att försöka ta fram den bästa lösningen, säger Marie Andersson, elkonstruktör på Renholmen.

Att jobba som elkonstruktör på Renholmen innebär att du oftast har ett grundprojekt som du jobbar med. Samtidigt som du jobbar löpande med projektet är det sticksömsjobb som exempelvis revideringar, frågor från gamla projekt eller ombyggnationer i någon befintlig anläggning.

Tätt samarbete

Elkonstruktörerna är bland dom första på automations sidan som har kontakt med kunden för att säkerställa att all information som kommit in är korrekt och reder tillsammans med automationsteknikerna ut eventuella frågetecken. Det är ett väldigt tätt samarbete med de flesta avdelningar på företaget eftersom det är många delar som ska stämma för en bra leverans. Ingen avdelning kan jobba oberoende av varandra utan behöver samarbeta och tillföra den specialkompetens som finns inom området.

Automationsteknikerna driftsätter det konstruktörerna har ritat upp och man hjälps åt under hela projektets gång med att göra justering och förbättringar där det behövs. Även under driftsättningen får elkonstruktörerna återkoppling från automationsteknikerna om åtgärder behöver göras.

– Jag tycker att den största utmaningen ligger i att hitta den bästa lösningen, vrida, vända och fundera på saker hur man kan göra det bättre.

Eftersom Renholmen levererar anläggningar och produkter till andra länder blir mycket av kommunikationen med kunden på engelska.

Sågverksbranschen

Är man intresserad av att jobba som elkonstruktör tycker Marie att du bör minst ha någon sorts grundläggande el utbildning, sedan är det förstås en fördel om du jobbat inom el efter utbildningen.

– Det är bra om du är nyfiken, åtminstone lite teknikintresserad och gillar att gå till botten med saker, inte lämna något åt slumpen.

Marie Andersson har jobbat på Renholmen sedan början av 2021, men innan anställningen arbetade hon som konsult och satt på Renholmen i 2,5 år.

– Jag tyckte att Renholmen hade strukturerade arbetssätt och bra och trevlig personalanda med god sammanhållning. Sedan är det ett varierande jobb då man får jobba med många olika moment.

I bagaget har hon tidigare erfarenheter inom elbranschen i gruvindustrin innan hon på konsultfirman blev upplärd till elkonstruktör. Sedan följde några år som elkonstruktör främst inom gruvindustrin för att efter det halka in på sågverksindustrin och Renholmen.

– Vi går mot en alltmer automatiserad värld, även inom sågverksindustrin, och Renholmen har som mål att ligga i framkant i utvecklingen. Det ska bli spännande att se vad framtiden har att erbjuda och vilka möjligheter det kommer att ge oss för vidare utveckling inom el och automation, säger Marie Andersson.

Leave a Reply

Close Menu