Framtiden är här

Med ROSY (Robovision System) behöver operatörerna inte stå vid maskinerna utan kan övervaka hela virkeshanteringsprocessen från kontrollrummet. Det ger en förbättrad arbetsmiljö och ökar också tillgängligheten och effektiviteten i produktionen. Välkommen till framtiden.

Många fördelar med bemanningsfri virkeshantering

ROSY (Robovision System) ändrar förutsättningarna för sågverksindustrin. ROSY är vaken dygnet runt, upptäcker störningar i tid och låter operatörerna sköta allt från kontrollrummet. Det ger en rad fördelar:

Operatörerna frigörs från maskinerna.

De bevakar i stället hela processen från kontrollrummet, vilket ger en bättre och säkrare arbetsmiljö.

Ökad tillgänglighet.

ROSY är lika vaken och effektiv oavsett tid på dygnet.

Högre effektivitet.

ROSY motverkar störningar och ser till att enstycksmataren går så smidigt som möjligt.

Kontinuerlig produktion.

ROSY leder till ökad tillgänglighet och effektivitet i sågverket. Den kontinuerliga produktionen blir högre – dygnet runt.

Meet ROSY at Ligna

Den bemanningsfria virkeshanteringen är här. En revolution. Besök oss på Lignamässan den 15-19 maj så får du veta mer. Du träffar oss i vår monter i hall 25, C33.

Välkommen till framtiden.

Vägen till bemanningsfri virkeshantering

ROSY är sista pusselbiten i något vi på Renholmen arbetat för att uppnå under många år – den bemanningsfria virkeshanteringen. Hos oss har all utveckling länge handlat om att effektivisera virkeshanteringens processer och få bort manuella moment.

Under åren har vi utvecklat och effektiviserat våra produkter – många innehåller patenterade lösningar – som idag är en del i den bemanningsfria virkeshanteringen.

Ett tidigt steg i processen var då vi ersatte manuellt fyllda strökassetter med helautomatisk ströpåläggning. Buffert och buffertelevator är en viktig del för att motverka stopp i sågen på grund av störningar i sorteringslinjen.

Ett annat viktigt steg har varit effektiviseringen av torkströhanteringen där vi utvecklat produkten stick inspector. Defekta torkströn kvalitetsbedöms och urskiljs med hjälp av laserteknik innan de går in i produktionen igen från torkprocessen, vilket avsevärt har ökat tillgängligheten i ströautomaten.

Vi har gjort detta för att effektivisera virkeshanteringen, öka säkerheten och förbättra arbetsmiljön.

Med ROSY har vi nått ända fram.
Nu blir virkeshanteringen bemanningsfri.

Referenser

Kontakta oss

Följ oss