ARAT Group förvärvar nytt företag

By 2019-03-01oktober 26th, 2020Nyheter

Renholmen AB ingår i ARAT Group tillsammans med AriVislanda och Almab. Nu har även Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB förvärvats till gruppen.

– Vi ser det som något positivt att vi blir fler starka företag i gruppen. Det är en styrka fastän vi jobbar fristående från varandra, säger Per Jonsson, vd på Renholmen AB.

Hedlunds är ett företag som tillverkar timmerhanteringsutrustning samt bioproduktshanteringsutrustning till företrädesvis sågverks- och cellulosaindustrin. Bolaget omsätter 60 mkr och sysselsätter cirka 20 personer.

ARAT Group levererar högteknologisk utrustning till sågverks- och vidareförädlingsindustrin. De fyra ingående bolagen drivs fristående och omsätter tillsammans närmare 400 mkr och har 120 anställda.

– Vi ser stor potential i Hedlunds med duktig personal, mycket bra produkter samt starkt varumärke, säger Johan Andersson vd på ARAT Group, som igår i Storskogenkoncernen.

– Vi får nu de bästa möjligheterna att fortsätta utvecklas tillsammans med starka och kunniga ägare, säger Gösta Hedlund, fd ägare av Hedlunds.

Om ARAT Group:
ARA Technology Group, ARAT, levererar högteknologisk utrustning och automation till främst träindustrin. Leveranserna sker över hela världen med tyngdpunkt inom Norden. I gruppen ingår Arivislanda, Renholmen, Almab och Hedlunds.
ARAT kan och gillar företagande, speciellt projektdrivande bolag, och har ett långsiktigt ägande. ARAT stöttar och ger optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och utveckling inom sin nisch. ARAT Group ägs av Storskogen.

Om Storskogen AB:
Storskogen är en industri och handelskoncern som äger 30 svenska bolag med en omsättning på ca.5 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska