Automationsbolag förvärvats till ARAT Group

By 2019-06-04oktober 27th, 2020Nyheter

Milltech är det femte företaget förvärvats till ARAT Group. Förvärvet är ett steg i att stärka företagsgruppen inom automation och vidareförädling.

– Vi ser stora möjligheter och utvecklingspotential för Milltech och ARAT Group. Milltech´s gedigna kunskap och erfarenhet stärker oss ytterligare inom automation för sågverk och vidareförädling, säger Johan Andersson, vd på ARAT Group.

Milltech är ett automationsbolag med egen byggnation och programmering av styrsystem till främst sågverk och vidareförädlingsindustrin. Bolaget omsätter ca.25 mkr och sysselsätter ca.10 personer.

– Vi ser fram emot att fortsätta automatisera sågverksindustrin och får nu möjlighet att stärka samarbetet ytterligare med övriga bolag i koncernen, säger Sören Schjölin, vd på Milltech.

Liksom de andra företagen kommer Milltech fortsätta drivas fristående, men ingå i gemensam ägarstruktur.

Om ARAT Group:
ARA Technology Group, ARAT, levererar högteknologisk utrustning och automation till främst träindustrin. Leveranserna sker över hela världen med tyngdpunkt inom Norden. I gruppen ingår Arivislanda, Renholmen, Almab och Hedlunds. ARAT stöttar och ger optimala förutsättningar för dotterbolagens lönsamhet och utveckling inom sin nisch. ARAT Group ägs av Storskogen.

Om Storskogen AB:
Storskogen är en industri och handelskoncern som äger cirka 40 svenska bolag med en omsättning på drygt 6 miljarder kronor. Storskogen är en stabil och långsiktig ägare med ambitionen att växa organiskt samt genom förvärv.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska