Skip to main content

Ombyggnad ströhantering

Vi valde Renholmen för att vi vill ha kvalitet och pålitlighet. Renholmen står vid sitt ord, även efter leveransen, så det här känns bra.

Erik HedlundVd på Hedlunds Timber AB

Kunden:
Reinhold Hedlund startar upp sågverkseran 1903. Hedlunds Timber AB är ett familjeägt företag som nu drivs av den fjärde generationen. Erik Hedlund tog över som vd 2011. Träproduktionen består av sågade och hyvlade trävaror i furu och gran som levereras 40% inom Sverige, 25% till Norge, 20% till Nordafrika och resterande till Danmark, Polen, Japan och övriga Europa.

Uppdraget:
Hedlunds Timber AB har en långsiktig utvecklingsplan där en del i den strategin är uppgradering av ströhanteringen som har varit en flaskhals. Hedlunds Timber ville åstadkomma en högre kapacitet i ströläggningen som möter kraven från sågen och den nya råsorteringen från 2018. Ombyggnationen är också en arbetsmiljö- och kapacitetshöjande åtgärd.

Leverans:
Renholmen har levererat ett nytt ströintag med exempelvis en ny modell av häcktömmare, ströstegmatare, Stick Inspector, strörulle, portionsmatare och ströautomat. Befintlig paketutmatning har uppgraderats med ett nytt flöde ut från pakethissen med en kedjetransportör,  en paketrullbana med pneumatisk höj- och sänkfunktion och sedan vidare ut genom port och på en paketrullbana med hydraulisk höj- och sänkfunktion, som lämpar sig bättre i utomhusmiljö. Truckströhanteringen har uppgraderats med truckströkassetter, som laddas manuellt och lägger strön på de färdiga, och som hanteras via en fjärrkontroll.

Resultat:
Ombyggnationen har bidragit till att eliminera fördröjningen i flödet, arbetsmiljön är förbättrad med lägre bullernivå, säkrare miljö och en effektiviserad produktion. Kapaciteten har ökat och ströintaget är förberett för att klara av en kapacitetsökning med cirka 50 procent. 

Jag har handlat av Renholmen sedan 80-talet i olika projekt och har stort förtroende för dem. Tyvärr har den allmänna situationen i världen delvis påverkat även den här leveransen, men projektet har fungerar väldigt bra och för personalen har det blivit väsentligt bättre.

Björn NedinSenior Advisor på Hedlunds TImber AB

Läs mer om några produkter som ingick i leveransen:

Korta fakta:

Ägare: Hedlunds Timber AB
Grundat: 1903
Antal medarbetare: ca 50
Produkter: Sågade och hyvlade trävaror i furu och gran
Årsproduktion: 130 000 kubikmeter
Aktuell investering: Ombyggnad ströhantering
Leverans: 2022

Leave a Reply

Close Menu