Moelven Valåsen har valt att komplettera sitt justerverk med ny bindströpåläggning från Renholmen till två befintliga läggare.

– Det är roligt att vi får ett fortsatt förtroende att leverera fler maskiner till deras sågverk. Vi kan erbjuda bra lösningar som kunden är nöjda med, och att de kommer tillbaka är ett bevis på ett starkt förtroende för oss, säger Daniel Wiklund, eftermarknadsansvarig på Renholmen AB.

Norskägda Moelven har flera sågverk och några av dem ligger i Sverige. Moelven Valåsen finns i Karlskoga och är företagets största sågverk. I processen av framtagandet av råvaror, som gran och furu, har Moelven Valåsen de senaste åren valt att investera i maskiner från Renholmen AB. Investeringarna har framförallt gjorts i råsorteringen, med bland annat ett kapsystem, och nyligen investerades det i en större uppgradering av råsorteringen.

Den här gången ska justerverket uppgraderas med en ny bindströhantering till båda läggarna. Bindströkassetterna har en ny och uppgraderad nedläggare, som visat sig vara väldigt driftsäker och funktionsduglig. Den här modellen av nedläggare passar ihop med de flesta modeller av paketläggare. Dessutom har den en hög kapacitet och robust konstruktion.

–  Vi har tidigare sålt produkten till kunder som exempelvis Holmen Iggesund, Setra Kastet och finska Luvian Saha och de är väldigt nöjda med produktens funktion och driftssäkerhet, säger Daniel Wiklund.

Leverans och montering sker vid årsskiftet 2018/19.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska