I början av året 2020 gjorde Renholmen sin största affär någonsin och ska leverera två kompletta råsorteringar med ströläggare till världens modernaste sågverk som byggs av Metsä Fibre i Rauma. Därmed är Renholmen en av de största maskinleverantörerna till anläggningen.

Metsä Fibres Rauma sågverk ska med sin tekniska utvecklingsgrad och effektivitet bli världens modernaste sågverk och en föregångare i branschen. Anläggningen ska producera 750.000m3 furuvirke och produktionen körs enligt planen igång under 2022.

På byggplatsen för Metsä Fibres Rauma sågverk har byggarbetet kommit fram till gjutning av fundament och resning av huspelare. Vid torkarna har också takbalkarna installerats. På Metsä Fibres hemsida finns webkameror där man kan se hur bygget framskrider.

För Renholmens del inleds montaget under hösten 2021 och leveransen ska vara klar under 2023.
I dagsläget håller konstruktionsarbetet på för fullt sedan i somras och första maskinerna har lagts ut för tillverkning.

– Metsä har en stor och professionell projektorganisation där de även ligger i framkant. Vi har kontinuerliga avstämningar inom de olika områdena, vilket är positivt och ger en god dialog genom hela projektet, säger Renholmens projektledare Rune Bergström.

Under första halvan av året 2021 kommer det för Renholmens del vara fokus på både konstruktion och tillverkning samt att skriva avtal med underentreprenörer för samarbete med bland annat montaget och driftsättningen.

– På grund av Corona har alla möten varit via Teams, vilket fungerar förvånansvärt bra. Tidsbesparingen jämfört med att ha fysiska möten är enorm, så allt med Coronan är inte negativt. Vi får bara hoppas att pandemin är tyglad i det skede som montaget ska inledas, så att tidplanen blir enklare att hålla, fortsätter Rune Bergström.

Fotot är från Metsä Fibes webbkamera från byggplatsen i Rauma.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska