NWP Hissmofors och Setra Nyby har en maskinpark med delar som härstammar från 80-talet. Nu ska maskiner med manuell hantering ersättas med helt eller delvis automatiska produkter.

– En väsentlig del av vår vardag består av att uppgradera befintliga anläggningar med ny och modern teknik, där tekniken ofta plockas från våra stora referensprojekt som driver utvecklingen framåt, säger Hans Eriksson, säljare på Renholmen.

Uppgradering av ströintaget

NWP Hissmofors utanför Östersund har de senaste åren investerat i justerverket med kamerasortering, ny fackdel och moderniserad paketläggare från Renholmen. I råsorteringen byggdes så sent som i vintras en ny buffert och inmatning.

I dagsläget är ströintaget vid ströläggaren till stora delar från 80-talet och nu ska den få en uppgradering. Detta innebär ny utrustning från ströhäckstömning ända fram till ströautomaten med bland annat ströstegmatare och en förberedelse för en framtida Stick inspector.
Även en komplett strömottagare med bolsteravskiljare vid justerverket ingår i affären. Den befintliga strömottagaren härstammar också från 80-talet och har en delvis manuell hantering utan ströhäckar. Den ersätts nu av en helautomatisk mottagare med hantering av strön i häckar. Avskiljning av bolster kommer även ske automatiskt i mottagaren.

Enklare laddning av bindströn

Sedan mitten av 80-talet har Renholmen kontinuerligt jobbat med Setra Nyby i Björklinge utanför Uppsala. De har en paketläggare som börjar vara drygt 30 år där bindströkassetterna som lägger ut bindströn behöver uppdateras.

Kassetterna ersätts nu med en bindströautomat som bland annat gör den manuella laddningen av strön enklare. I stället för det traditionella tillvägagångssättet med fyra separata kassetter har den nya bindströautomaten en enda centralt placerad kassett.
Även förbrukningen av bindströn kommer att minska då automaten är utrustad med en klipp som kapar ströet till exakt rätt längd för att undvika onödiga utstick som kan förstöra paketets plastemballage.

Leveranserna till NWP Hissmofors och Setra Nyby sker under vår och höst 2019.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska