För att få upp kapaciteten på hyvleriet och förstärka affärskonceptet hos Hjortkvarn Timber ska Renholmen leverera maskiner för att komplettera befintlig utrustning. Leveransen innebär att kunden kan producera på två separata linjer – en klyvlinje och en hyvellinje.

– Det är extra roligt att få förtroendet igen av en trogen kund. Vi känner oss stolta över att få leverera dessa stabila, trygga och robusta maskiner för vidareförädling som kommer glädja kunden i många år framöver, säger Daniel Wiklund, projektledare på Renholmen.

Maskinerna i leveransen kommer i grunden från Forslunds Maskiner som var ett systerföretag till Renholmen, men som införlivades in i företaget 2010. Deras produkter är numera en integrerad del av Renholmen och något som inte är så välkänt är att Renholmen även har dessa kvalitativa produkter för vidareförädling i sitt maskinsortiment.

På sågverket i Hjortkvarn finns endast en klyvinmatning och nu ska Renholmen komplettera den med ny maskinutrustning samt två paketläggare och paketutmatning till dessa.  Två linjer skapas för att få upp kapaciteten på hyvleriet och förstärka Hjortkvarn Timbers affärskoncept mot att bli en byggträfabrik.

Hjortkvarn Timber är en trogen kund som Renholmen levererat maskinutrustning till regelbundet sedan 1982, bland annat en råsortering, ströläggare och ombyggnad av justerverk. Nu satsas det på att bygga om hyvleriet med en klyvlinje och en hyvellinje.

Hjortkvarn Timber AB är ett sågverk som är specialiserat mot furuproduktion och integrerat med sågen drivs en förädlingsanläggning som består av ett hyvleri och ett impregneringsverk.

Leveransen sker i mars/april 2021

 

Vill du veta mer om våra produkter för vidareförädling, kontakta vår säljare Urban Vikström, urban.vikstrom@renholmen.se

Leave a Reply