Finska Koskisen Oy investerar 48 miljoner Euro för att skapa en effektivare anläggning och minska utsläppen från interna logistiken. Renholmen levererar två råsorteringar och en ströläggare.

   Vi betraktar Finland som en del av vår hemmamarknad. I dagsläget är vi tre anställda i Finland och kommer stärka upp närvaron med fler anställda, säger Per Jonsson, vd på Renholmen AB.

Investeringen är den största i Koskisens historia. Den nya produktionslinjen kommer att öka sågverksproduktiviteten med upp till 40 procent och innebära högsta möjliga nyttjandet av trämaterialet med en planerad årlig produktion på 400 000 kubikmeter sågat barrvirke.

Sågverksverksamheten flyttas från Järveläs centrum fyra kilometer bort där anläggningen för förädling och vidareförädling ligger. Flytten görs för att skapa bättre synergier i produktionen och minska utsläppen från den interna logistiken.

Renholmen ska leverera dubbla råsorteringar med buffertlösning, en för brädor och en för centrumvirke, samt en ströläggare

På brädlinjen installeras kamerasortering med Renholmens efterföljande helelektriska kapsystem med Electro Positioner och Trimmer ElectroSinus. Trimmern installeras med ett integrerat brandskyddsystem.

På brädlinjen är det 40 sjunkfack och på centrumlinjen 20 fack, både med skonsam tömning, Soft Bin. På båda linjerna finns möjlighet att bygga ut med fler fack i framtiden.

Ströintaget innehåller en Stick Inspector för att sortera ut dåliga torkströn.

Ströläggaren levereras sommaren 2022 och produktionen beräknas starta hösten 2023.

   Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att få leverera till Koskisen Oy. Vi ska förvalta förtroendet på bästa sätt och ge dom den anläggning de förväntar sig, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Bildtext från vänster:
Bernt-Ove Andersson, marknadschef Renholmen
Per Jonsson, vd Renholmen
Jukka Pahta, vd Koskisen
Tommi Sneck, sågindustrichef Koskisen
Lassi Santala, projektchef Koskisen
Matti Korppoo, Agent Renholmen.

Leave a Reply