Renholmen har ökat leveranserna till den finska marknaden under det senaste året. JPJ-Wood och Metsä Fibre Vilppula är två nya kunder som Renholmen fått förtroendet att leverera högkvalitativa maskiner.

– Vi har fått ett stort förtroende av företagen på den finska marknaden, som vi numera satsar på och faktiskt betraktar som en del av vår hemmamarknad, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen.

Produktionslinje förberedd för volymökning

Till JPJ-Wood har Renholmen levererat en ny paketläggare och en emballageläggare. Paketläggaren fick ersätta den föråldrade läggaren, som förorsakade många produktionsstopp. Renholmen levererade maskinen och stod för det mekaniska montaget, som inleddes i början av oktober och var färdigt efter två veckor. Under montaget och driftsättningen kördes produktionen i sågens kombiverk. Själva leveransen övertogs av JPJ-Wood i slutet av november.
Produktionslinjen med den nya paketläggaren är väl förberedd för en framtida produktionsvolymsökning.
I dagsläget producerar sågen cirka 160 000 kubikmeter färdig sågvara och målsättningen är att produktionsvolymen ska uppåt under de närmaste åren.

Första Stick inspector i Finland

Metsä Fibre Vilppula är det största av fem sågverk som ingår i Metsä Groups affärsområde Metsä Fibre. Varje år har sågverket en produktionsvolym på drygt 500 000 kubikmeter färdig sågvara.

Metsä Fibre Vilppula är en ny kund för Renholmen, men tidigare har leveranser gjorts till andra sågverk inom koncernen. Leveransen till Vilppula är tvådelad och den första delen är redan levererad och driftsatt. I den ingick en Stick inspector som installerades och driftsattes under en helg i oktober. Den installerades för att få bort dåliga torkströn ur flödet och därmed minska driftstopp på ströläggningen. Stick inspectorn till Metsä Fibre Vilppula är den första som installerats i Finland.
Den andra delen av leveransen är en ombyggnad av i stort sett hela ströhanteringen. Leveransen omfattar en 30 meter lång buffert, en strömottagare med en truckströavskiljning och en häcktömmare. Montaget av ströhanteringen inleddes i början av december och ska vara färdig för produktion efter årsskiftet.

Båda leveranserna är helhetsleveranser, vilket innebär att Renholmen sköter allt utom byggjobben.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska