Renholmen AB har fått sin andra order på den helautomatiska emballeringsmaskinen Auto packer, som är helt ny på den svenska marknaden. I samband med installationen bygger Martinsons även om i paketutmatningen.

Den nya beställningen innebär att den befintliga paketutmatningen byggs om och anpassas efter den helautomatiska emballeringsmaskinen Auto packer samt en ny pressbandare med underslag. En nyhet är att plocka underslagen från en pall och ladda pressbandaren med en industrirobot. Det kommer även att finnas en flexibilitet att automatiskt lägga överslag på andra paket, som exempelvis går internt direkt till limträtillverkningen.

I samband med detta byggs även trippelläggaren om med motbringarkedjor i skiktuppbyggnaden för att öka tillgängligheten och kapaciteten.

Leveransen och ombyggnationen gör att bemanningen minskas och vissa arbetsmoment tas bort, vilket bidrar till att arbetsmiljön blir bättre. Operatörerna kommer nu att endast jobba med att fylla på förbrukningsmaterial som band, plast och pallar med underslag.

– Vi är otroligt glada för det fortsatta förtroendet att få jobba ihop med Martinsons. 2005 levererade vi en råsortering och fyra år senare ett justerverk, och det är väldigt roligt att få fortsätta utveckla deras produktionslinjer, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Till sommaren installeras den på Martinsons i Bygdsiljum och under hösten levereras en Auto packer även till Setra Hasselfors nya justerverk.

Renholmens Auto packer emballerar virkespaketen helt automatiskt genom att plasten rullas ut i tre steg. Först läggs sidoplasten, sedan topplasten, som har inkluderat halkskydd, och sist logoplasten som sammansluter de två första plasterna för att få ett snyggt och funktionellt virkespaket. Den ersätter operatörens manuella arbete och bidrar till en säkrare arbetsmiljö.

Se film och läs mer om Auto packer

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska