Renholmen AB har länge arbetat med säkerhet och det är en naturlig del av företagets leveranser. Norska Bergene Holm Kirkenaer ser över säkerheten och investerar i ny maskinsäkerhet.

För 15 år sedan skärptes kraven på maskinsäkerhet på sågverk och Arbetsmiljöverket drev pilotprojekt på bland annat Martinsons Såg i Bygdsiljum, då en ny såg med råsortering byggdes. I samband med leveransen av råsorteringen fick Renholmen tidig kunskap om hur maskinskydd ska utformas för bästa säkerhet, så skydden inte blir ett hinder i produktionen utan en naturlig integrerad del av maskinerna.

– Vi är väldigt kunniga på området. Vårt säkerhetstänk är väl inarbetat och standardiserat och en naturlig del i våra leveranser, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Själva hjärtat för maskinskyddet är mjukvaran med styrningen av maskinerna där maskinsäkerheten är integrerad. I leveransen ingår även hårdvara som nät, grindar och ljusbommar.

Bergene Holm Kirkenaer investerar i skyddsutrustning för hela justerverkets undervåning med paketering och emballering. I leveransen ingår både mjuk- och hårdvara.

Renholmen har en långvarig relation med Bergene Holm Kirkenaer som sträcker sig tillbaka till 1980 talets början när råsorteringen levererades.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska