Renholmen AB har tidigare under året anställt fyra personer. Nu är ytterligare två personer på plats och ska sätta sig in i företaget och sina nya roller. Linda Gadh blir ny ekonomichef och John Fjellner ansluter till konstruktörsgänget.

– Det är fantastiskt roligt att vi lyckats hitta och anställa kompetenta medarbetare. Det gör att vi vågar utveckla företaget och ta på oss mer jobb när vi ser att vi har möjlighet att rekrytera bra personal, säger Per Jonsson, vd på Renholmen AB.

Vill utvecklas i yrkesrollen

Linda Gadh har anställts som ekonomichef och hon beskriver sig själv som glad, engagerad och nyfiken. Hon är ursprungligen från Kinna, men har bott 18 år i Skellefteå. Under lika lång tid har hon arbetat som redovisningskonsult, och auktoriserad redovisningskonsult när det infördes för cirka tio år sedan. Mestadels har hon jobbat med bokslut, deklarationer, konsultationer mot kunder och även internt med rutiner.
– Det som lockade att ta anställning på Renholmen var att få utvecklas i yrkesrollen genom att anta utmaningen att skaffa sig full koll av projektredovisningen i verksamheten, från minsta byggsten till att ha den övergripande ekonomiska kontrollen av hela företaget, säger Linda Gadh, som närmast kommer från Skellefteå Rostfria.

Viktigt med nära samarbete

Hon upplever att Renholmen är i framkant med interna, och även externa, lösningar, men tekniken går framåt oerhört fort och små förändringar kan underlätta arbetet mycket.
– Det blir en utmaning att identifiera vad det finns för svårigheter och vilka förbättringar man kan göra i det dagliga administrativa och ekonomiska arbetet.
Med anställningen hoppas hon få en djupare kunskap av ett större företag som arbetar med både mindre och större projekt, som ibland sträcker sig över flera år, och hur de olika avdelningarna arbetar för att dra projekten åt samma håll och företaget mot samma mål.
– En oerhört viktig del är att få jobba nära mina kollegor för att kunna följa med i projekten så jag får en bra förståelse för att den ekonomiska uppföljningen av projekten är korrekt.

Positivt intryck av företaget

John Fjellner beskriver sig själv som lugn, uppmärksam och engagerad. Han är uppvuxen i Arjeplog där han bott större delen av sitt liv, men han har även hunnit bo kortare perioder i Örebro, Stockholm, Kiruna och de senaste fem åren i Västerås. Nu har han landat i Skellefteå och med sig tar han sin familj, men också en högskoleutbildning från flygingenjörsprogrammet vid Mälardalens högskola och erfarenheter av motorprovning, med fokus på provcellsutveckling.
– Jag sökte jobbet för att jag kände att det var dags att gå vidare och få jobba med konstruktion, det jag egentligen utbildat mig till. Jag hade en trevlig intervju där jag upplevde en god stämning på arbetsplatsen, vilket är väldigt viktigt för mig. Jag hörde mig även för bland vänner och bekanta i trakten och fick bara positiv respons om företaget. säger John Fjellner.

Lätta konstruktioner

Som flygingenjör låg fokus på lätta konstruktioner med aluminium, kompositer och olika plaster, till skillnad från virkeshanteringsmaskiner som är av det tyngre slaget. De rörliga delarna i virkesmaskinerna ska ofta gå fort och då kan det vara bra att ha erfarenheter av lätta konstruktioner menar John Fjellner.

– En av de större utmaningarna nu i början är att komma in i rutiner och lära mig hantera nya program. Alla kollegor är viktiga och de hjälper mig att komma in i arbetet och jag känner att jag kan bolla idéer med dem. Jag ser verkligen framemot att få vara delaktig i utvecklingen av framtidens virkeshanteringsutrustning.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska