Renholmen levererar till Setras nya justerverkshyvleri i Hasselfors det första kompletta elektriska kapsystemet, som i huvudsak består av tre högkapacitetsprodukter.

Det elektriska kapsystemet har separata servodrifter för varje klinga. Fördelarna är många med bland annat flexibiliteten, noggrannheten och kapaciteten. Varje kapning kan nu optimeras utifrån dess specifika förutsättningar.

Systemet saknar helt pneumatik och hydraulik, vilket också minimerar energiförlusterna. Energiåtervinning är också inbyggt i systemet. Den nya generationen av elektriska kapsystem har en mycket mindre miljöpåverkan än tidigare generation kapsystem.

Även miljön runt maskinerna är tagit hänsyn till. Spån och damm tas omhand i en separat kanal för vidare transport ut ur verket.

Under framtagningen av de nya enheterna har mycket fokus lagts på underhållsbiten, exempelvis Trimmer ElectroSinus kan enkelt öppnas upp så operatören kan gå in i maskinen och byta en klinga. Electro Positioner har ingen pneumatik eller el i de roterande delarna.

Kapsystemet består i huvudsak av de tre högkapacitetsprodukterna, Trimmer ElectroSinus, Electro Positioner och Flexicut. Maskinerna finns redan ute hos flera av Renholmens kunder och lever upp till förväntningarna, men för första gången levereras ett helt nytt komplett system.

– Det är ett kvitto på att elektriska kapsystem är något som marknaden eftersöker, både av tekniska och miljömässiga orsaker, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Läs mer om våra produkter
Electro Positioner
Trimmer ElectroSinus
Flexicut

Blir du intresserad av att få veta mer och se film om vårt elektiska kapsystem, kontakta någon av våra säljare.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska