Effektivare intag mot enstycksmataren, en ny produktiv trippelläggare och förbättrad operatörsmiljö är resultatet av en investering som Högland såg & Hyvleri gjort vid sitt justerverk i Domsjö för att slippa flaskhalsar och öka verkningsgraden i anläggningen.

– Vi är nöjda med investeringen och ombyggnationen. Syftet var att höja kapaciteten och förbättra arbetsmiljön och vi har fått ett bättre flöde och personalen är nöjd, säger David Marcusson, vd på Höglandssågen.

Högland Såg och Hyvleri AB har verksamheter på tre platser. I Högland, Örnsköldsvik, finns både huvudkontoret och en bandsåglinje för grovtimmer.
I Anundsjö finns huvudsåglinjen, där det de senaste åren har investerats kraftigt. Dit har Renholmen levererat en uppgradering av råsorteringen och ströläggaren.
I Domsjö finns justerverket och utlastning placerad med en egen hamn. Där har Renholmen tidigare byggt om justerverket i flera omgångar med bland annat en ny tilt och kapsystem.

I och med den stora satsningen och kapacitetsökningen i Anundsjö har Domsjö blivit en flaskhals. För att höja den totala kapaciteten har nu även gjorts en satsning gjorts i justerverket bland annat av en trippelläggare och nytt kamerasystem.

Lättarbetad teknik och fördubblade antal utlägg

På övervåningen har verkningsgraden blivit betydligt högre tack vara en större och effektivare buffert före enstycksmataren, eliminering av äldre kamerateknik som krävde vändning av allt virke samt integrerad hållfasthetssortering. Detta har i sin tur gett en förbättrad operatörsmiljö.

I undervåningen har en trippelläggare installerats för att eliminera flaskhalsen och vid vissa dimensioner kunnat fördubbla antalet utlägg per minut, jämfört med den gamla maskinen. Även här har operatörsplatsen fått sig ett lyft tack vare större arbetsområde och mer lättarbetad teknik i och med att enstycksmataren ersatts med skiktmatning.

– Vi är enormt glada och tacksamma för det återkommande förtroendet från Höglands Såg och Hyvleri. Nu har vi jobbat bort en flaskhals och fått upp kapaciteten på anläggningen och samtidigt skapat en bättre miljö för operatörerna, säger Hans Eriksson, säljare på Renholmen AB.

Kontakta våra säljare för att se film på hela projektet och får mer information om våra produkter.

Leave a Reply