Ombyggnad råsortering och ströläggare hos Höglands såg & hyvleri

By 2018-01-17september 2nd, 2020Nyheter

Renholmen har tecknat en order med Höglands såg & hyvleri om en ombyggnad av råsortering och ströläggare i Anundsjö några mil väster om Örnsköldsvik.

I Anundsjö finns sedan tidigare en råsortering från Forslunds maskin som levererades under tidigt 90-tal. Forslunds maskin är sedan 2010 införlivat i Renholmen.

När Höglandssågen nu 2018 bygger en ny såglinje från AriVislanda behövs en del avsnitt i råsortering och ströläggare moderniseras för att matcha den nya såglinjen.

Efter sågen byggs nya avlägg med en buffert samt en 90 graders kurvtransportör för att docka ihop med befintlig buffert.

En ny trimmer Triax ersätter det befintliga kapsystemet på övervåningen.

Ströläggaren byggs om rejält med virkesstegmatare, Tong Loader och ny skiktbildning samt förses med helt ny ströinmatning och ströpåläggning inklusive automatisk truckbolsterpåläggning.

Leverans sker sensommaren 2018.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska