Skip to main content

Hej,

Det har varit en sommar där jag gått och väntat på min första dag som anställd vid Renholmen AB. Det är med glädje och förväntan, men även med respekt för uppdraget, som jag tar mig an jobbet som vd för Renholmen. Nu har jag varit på Renholmen i cirka 6 veckor och det är mycket nytt att ta in och lära. Jag är mycket tacksam över alla duktiga medarbetare som hjälper till och gör att det blir både roligt och trevlig under resans gång.

Som tidigare kund till Renholmen och med mångårig erfarenhet från sågverksbranschen hoppas jag att den kunskap och de erfarenheter jag samlat på mig från olika positioner och företag kan bidra med att utveckla Renholmen ytterligare. Vi vill framöver vara det självklara valet när det handlar om virkeshanteringsutrustning och automation, samtidigt som vi vill vara en mycket pålitlig projektpartner i samband med investeringar eller re-investeringar.

Under dagarna på Trä & Teknikmässan i Göteborg samt firandet av att Renholmen funnits i 70 år hade jag förmånen att träffa många av er kunder. Det var helt perfekt att få ett sådant tillfälle att träffas och växla ett par ord redan under uppstarten och jag ser framemot att få ses och höras ytterligare framöver.

I dagsläget brottas vi alla med samma problem kring världsläget och långa leveranstider av bland annat material och komponenter av olika slag. Det innebär en ny verklighet att förhålla oss till. Vi på Renholmen jobbar proaktivt med bl.a att köpa in komponenter, lagerhålla och boka upp tillverkning tidigt i processen för att hitta så bra lösningar som möjligt, både för er som kunder och för oss som organisation.

Jag ser fram emot att få bygga vidare på våra goda relationer och genomföra fler lyckade leveranser och projekt tillsammans!

//Daniel Holmgren

Leave a Reply

Close Menu