Renholmen ska leverera virkeshanteringsutrustningen till Setras nya justerverkshyvleri i Hasselfors. Maskiner och utrustning för nästan 200 miljoner köps in och Renholmen står för absoluta merparten. Affären är den största i Renholmens historia och kommer att effektivisera Setras produktion avsevärt.

– Det är ett stort förtroende att få leverera en helhetslösning som verkligen är top of the line. Det här är Renholmens i särklass största affär genom tiderna. Den ger oss en bra grundbeläggning under de närmaste åren och möjlighet att växa ännu mer, säger Renholmens marknadschef Bernt-Ove Andersson.

Setra Hasselfors investerar i en helt ny högkapacitetsanläggning i form av ett justerverk med integrerad hyvel, för konstruktionsvirke av gran. I den nya anläggningen kommer det årligen att produceras 300 000 m3 trävaror, där hylade produkter utgör cirka två tredjedelar.

– Det nya justerverkshyvleriet betyder att vi kan effektivisera vår nuvarande verksamhet betydligt. Det är en investering helt i linje med Setras strategi att öka andelen förädlade produkter för att möta en växande efterfrågan på den globala konstruktionsmarknaden, säger Jonas Fintling, platschef vid Setra Hasselfors.

Branschledande teknik

Justerverkshyvleriet får den senaste tekniken som innebär att anläggningen är helt automatiserad. Virket tas in från torkarna i ströade paket. Därefter hyvlas det, kvalitetsbedöms med kamerateknik, kapas, märks och sorteras i en takt av 3-4 brädor per sekund. Anläggningen byggs med 36 planfack där virke i olika kvaliteter och längder sorteras in. Därefter byggs virkespaket som bandas och emballeras för vidare transport till slutkund. I leveransen från Renholmen ingår en produktionslinje som består av ett hundratal produkter med beprövad teknik, samt några vässade produkter som Electro Positioner och Trimmer  ElectroSinus.

– Det var Renholmens layout av anläggningen som tillslut avgjorde affären till deras fördel. De har lyckats presentera en lösning där operatörsplatserna samlas nära varandra. Det gör att de som jobbar i verket får bra förutsättningar att samarbeta som ett team. Här har Renholmen gjort ett jättebra arbete, säger Jonas Fintling.

Konstruktion och tillverkning kommer nu att pågå till senhösten 2019, följt av montage och driftsättning. Anläggningen beräknas kunna köras med fullt utlovad kapacitet hösten 2020.

– Att vi tagit hem den här affären är beviset för att vi fortsätter att ligga i branschens absoluta framkant när det gäller tekniskt kunnande och att klara projekt av denna dignitet. Trots att projektet kommer att stå för en stor del av omsättningen de närmaste åren kommer vi att ha kapacitet att kunna ta på oss ytterligare uppdrag. Vi ser goda möjligheter att fortsätta växa i och med detta. Det blir även en bra grundbeläggning för våra underleverantörer som verkstäder och montagefirmor. Många konsulter kommer också att få mer jobb, säger Per Jonsson, Renholmens vd.

För mer information:
Bernt-Ove Andersson, marknadschef, Renholmen
Telefon: 076-836 08 56

Per Jonsson, vd, Renholmen
Telefon: 070-651 38 33

Jonas Fintling, platschef, Setra Hasselfors
Telefon: 070-664 68 01

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska