För att effektivisera anläggningen i Örarna installeras en ny klaffsortering och en Flexicut. Även underliggande transportör kompletteras med nya drivstationer.

Genom åren har Renholmen levererat många projekt till Stenvalls Träs sågverksanläggningar. Allteftersom Stenvalls köpt in fler sågverk har Renholmen fått fortsatt förtroende att leverera både stora och mindre projekt till dessa. Flera projekt pågår på de flesta av deras sågverk och fler leveranser är inplanerade de närmsta åren.

– Stenvalls Trä är en aktad aktör i branschen och satsar alltid på den bästa tekniken och hög produktivitet, vilket hjälper till att driva utvecklingen framåt. Vi är glada och stolta över det fina samarbetet mellan företagen som alltid fungerat bra och smidigt, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Uppgraderingen innebär att den befintliga krokbanan tas bort och ersätts med en klaffsortering på fackdelen. Den robusta konstruktionen används för att transportera och sortera in virket till det tilldelade facket för högsta kapacitet.

På övervåningen byts även den befintliga Robotkapen ut mot en Flexicut, som har en i sidled steglöst ställbar kapenhet och används då en virkesbit ska frikapas inom en modul. Med en Flexicut kan valfri längd på virkesbiten erhållas. Renholmens Flexicut ligger i utvecklingens framkant vad gäller frikapning.

Undervåningen kommer att kompletteras med ytterligare två drivstationer för de underliggande transportörerna.

Stenvalls Trä är ett familjeföretag som har anläggningar i Sikfors, Piteå, Luleå och Seskarö och sysselsätter 220 personer.

Leveransen till Stenvalls Örarna görs under hösten 2021.

Leave a Reply