Skip to main content

Renholmen har alltid satsat på att ha en stark automationsavdelning. Med en ny automationschef och nyanställningar siktar företaget på att ta ytterligare kliv framåt inom den digitala världen.

– I dagsläget har vi ett mycket kompetent och drivande gäng som jobbar bra ihop och har roligt på jobbet. Och hittar vi rätt person så drygar vi gärna ut avdelningen ytterligare, säger Erik Lundmark, automationschef på Renholmen AB.

Avdelningen har den senaste tiden kompletterats både med fler automationstekniker och elkonstruktörer. I höstas anställdes även en kompetent och erfaren finsk automationstekniker som stärker upp bemanningen i Finland. I dagsläget finns sex automationstekniker och tre elkonstruktörer på automationsavdelningen.

Produkter med kapacitet och miljö i fokus

Under de senaste åren har Renholmens största utvecklingsprojekt i huvudsak varit inom just automation. I flera produkter har hydraulik och pneumatik byggts bort eftersom el är effektivare energimässigt, lättare att kontrollera och är bättre ur ett miljöperspektiv.

– Vi har ett nytt helelektriskt kapsystem som vi har tagit fram helt själva med högintelligenta styrningar, energiåtervinning och mindre miljöpåverkan. Kapsystemet har blivit väldigt populärt hos våra kunder som vill satsa på kapacitet och miljö, säger Erik Lundmark.

Det nya kapsystemet finns hos många stora sågverk. Flera beställningar ligger i orderboken hos de som vill ha den höga kapaciteten och den senaste och modernaste tekniken.

Ytterligare exempel på utvecklingsförbättringar är Enstycksmataren som är elektrisk och i den vanliga Ströläggaren har i princip all hydraulik försvunnit.

Moduluppbyggt styrsystem

För några år sedan byttes styrsystemet ut och ersattes med ett system som är lättanvänt för operatörer och kortar ned driftsättningstider. Styrsystemet är moduluppbyggt vilket gör att det går använda samma styrsystem under en lång tid framöver, oberoende på vilka nya tekniker som tillkommer, och det går även enkelt återanvända program mellan anläggningarna.

– För oss är det viktigt att driva utvecklingen framåt och skapa lösningar och förbättringar som är effektiva och bra både för våra kunder och miljön, säger Erik Lundmark.

Digitala avbilder av maskinerna

Ett utvecklingsarbete som påbörjats är att skapa digitala avbilder av maskinernas fysiska system, funktioner och produktionsprocess. Med hjälp av sensorer och datainhämtning från den verkliga processen kan man analysera system och skapa mer hållbara processer och affärsmodeller. Det gör också att systemen går att utvärdera i en riskfri, virtuell miljö innan driftsättning. Miljön kan testas utan att riskera dyra produktionsstopp.

– Det innebär att vi framöver kan vara modigare i våra tester och därmed skapa mer innovativa lösningar åt våra kunder. Vi kan även analysera maskiners hälsa med hjälp av sensorer. Det innebär kortare driftstopp för kunden genom att maskindelar kan bytas ut eller underhållas innan de riskerar att fallera, säger Erik Lundmark.

 

Läs mer om våra nyanställda på automationsavdelningen:

Två nyrekryteringar inom automation

Leave a Reply

Close Menu