Den 4,3 meter breda och åtta ton tunga maskinen har lämnat Renholmen för att levereras till Setras nya justerverk i Hasselfors. Av 70 leveranser är det den största och kräver särskilt tillstånd av Trafikverket.

– Totalt skickar vi 15 specialtransporter, som är över 2,6 meter. Två av transporterna tillhör den bredaste kategorin och det här den största av dem, säger Leif Pettersson, projektledare på Renholmen AB.

Maskinen är en dubbel hiss med sidoutmatning som är 4,3 meter bred, 6,8 meter lång och 3,1 meter hög. Totalt görs 70 leveranser med PostNord som transporterar Renholmens 150 maskiner till sågverket.

Kräver tillstånd

Vid lastningen krävs två traktorer på var sin sida om maskinen. När maskinen hänger i luften backas den 22 meter långa jumbotrailern in under maskinen. Sakta sänks pakethissen ned för att kunna justeras med pallar så den står stadigt under resan.

Ett ekipage av den här storleken kräver tillstånd från Trafikverket, skyltning och ledning av en följebil, men också en utstakad transportväg som inte får avvikas. Den 90 mil långa färden tog drygt 14 timmar innan den var framme i Hasselfors.

”Montaget går enligt tidplan”

Färdigställandet med det nya justerverket går enligt planerna och det kommer att driftsättas våren 2020. I dagsläget är cirka 40–45 procent av montaget av maskinerna klart. Färdigmonterat är bland annat allt från virkesintaget till avskiljning mellan virke och strö, enstycksuppdelning mot hyvelinmatare, samt delar av kapsystemet och paketutmatning.

– Nu monteras planfacken, kapsystemet och gångplan med trappor och räcken. Montaget går enligt tidplan och vi kommer att ha alla maskiner på plats i början av mars, säger Leif Pettersson.

Foto: Pavel Koubek

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska