Sedan september har Renholmens egna konstruktörer och inhyrda konsulter jobbat med tillverkningssritningar till Setra Hasselfors nya justerverkshyvleri. Nu har även tillverkningen av maskinkomponenter påbörjats.

– I en sån här stor affär är det mycket som diskuteras och planeras under resans gång. Vi har en nära dialog med kunden och arbetet har flutit på väldigt bra. Det har blivit en bra start på ett stort och omfattande projekt, säger Leif Pettersson, projektledare på Renholmen.

Delaktiga i totala produktionen

Leveransen av virkeshanteringsutrustning till Setras nya justerverk är den största i Renholmens historia. Som leverantör är Renholmen även delaktig och tittar på den totala produktionen med hur insatsmaterial som exempelvis bindströn kan hanteras på ett rationellt sätt med förvaring och transport till och från maskinerna.
– Vi fokuserar på att hantera plank och bräder i anläggningen, men i det här projektet har kunden insett hur oerhört viktigt det är för den totala produktionen att skapa ett smidigt flöde i hela justerverket, säger Leif Pettersson.
Nästa steg i projektet är att få klart alla slutgiltiga delar med kunden kring bygget, med bland annat att alla gångplan mot maskin och nödutgångar uppfyller myndigheternas krav vid eventuell brand.
– Det är viktigt att få vara delaktig i hur byggnaden planeras eftersom byggnadens utformning påverkar hur vi konstruerar maskinerna. Vi lär oss otroligt mycket av att få vara med och diskutera dessa delar och det är en kunskap som vi kan ta med oss till nästa projekt, säger Leif Pettersson.

Nyheter i leveransen

Av de hundratal produkter som levereras i projektet från Renholmen finns det med bland annat två nyheter. Electro Positioner och Trimmer ElectroSinus är två helt nya maskiner som tillsammans med en vässad Flexicut utgör ett nytt helelektriskt kapsystem med ett enkelt och tillgängligt underhåll. Det nya kapsystemet ger en exakthet i positionering och kapning samt ett ökat virkesflöde.
Electro Positioner används för att steglöst positionera ett virkesstycke inom en modul, exempelvis inför en efterföljande trimmer. Med hjälp av Electro Positioner går det att optimera var på virkesbiten kapningen ska ske.
Trimmer ElectroSinus är en högkapacitetsprodukt som används för modulkapning av virke med en helt ny lösning av kaprörelsen med optimerbar styrning.
– Det är första gången vi får med båda våra nya maskiner i samma leverans och det blir intressant få se maskinerna i full produktion, säger Leif Pettersson.
Konstruktion och tillverkning pågår till senhösten 2019, följt av montage och driftsättning. Anläggningen beräknas kunna köra med fullt utlovad kapacitet hösten 2020.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska