Renholmen har gjort två nya affärer, dels med träförädlingskoncernen Martinsons, dels med sågverket Södra Timber i Kinda.

Till Martinsons råsortering i Bygdsiljum ska vi inför sommaren 2019 leverera en ombyggnad av en ströläggaren på brädsidan. Syftet är att få upp kapaciteten i sågverket för att motsvara den ökande efterfrågan. Martinsons vill öka produktionen i Bygdsiljum från 290 000 till 450 000 m³ sågat virke och gör därför en rad förbättringar. Ombyggnationen av ströläggaren kommer även att förbättra arbetsmiljön genom att ge operatören en bättre översyn av flödet och en större buffert mot läggaren, vilket bidrar till ett lugnare tempo.

– Detta är en fortsättning på de många leveranser som Renholmen har gjort till Martinsons genom åren. Det är roligt att få fortsatt förtroende från dem, den här gången med en affär värd ett par miljoner, säger Daniel Wiklund, säljare på Renholmen.

Vi har dessutom sålt en uppdatering av en paketläggare till Södra Timbers justerverk och hyvleri i Kinda. Här ska bindströkasetter levereras för att ersätta de tre befintliga i paketläggaren som gjort sitt efter 24 års drift och ett antal miljoner bindströnedläggningar. I hyvleriet adderas en kassett till de befintliga för att på så sätt få bättre och stabilare leveranspaket. Leverans sker under hösten.

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska