Skip to main content

Den sista pusselbiten är nu lagd för en helt bemanningsfri virkeshantering. Renholmen har tillsammans med finska Metsä Fibre utvecklat ett system som gör att operatörerna vid sorteringslinjen i stället övervakar processen från ett kontrollrum.

– Vi har alltid jobbat för att utveckla och effektivisera våra produkter och det här har varit ett väldigt spännande projekt som blivit otroligt lyckat. Vi är väldigt stolta över det fina samarbetet med Metsä Fibre, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Det gemensamma utvecklingsprojektet har resulterat i produkten ROSY (Robovision System) som nu lanseras på marknaden. Det är en revolutionerande produkt som effektiviserar virkeshanteringen, ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön.

ROSY är mer än en robot och innehåller ett avancerat visionssystem för detektering av problemvirke, robot för att fysiskt åtgärda problemen och sist men inte minst en intelligent maskinstyrning för att hantera alla möjliga situationer som kan uppstå i flödet.

Produkten är helt unik i sitt slag och kan appliceras på både Renholmens och andra leverantörers produktionslinjer. I Metsä Fibres anläggning i Rauma finns idag sex system, två i råsorteringarna, två i ströläggarna och två i justerverket.

ROSY detekterar och hanterar alla virkesbitar som kommer ställa till med störningar längre fram i processen. Defekta virkesbitar som är böjda, vridna eller trasiga på annat sätt lyfts ur flödet. Virkesbitar som ligger fel i flödet korrigeras automatiskt.

– Det känns otroligt roligt att äntligen få presentera den här produkten för marknaden. Vi tror att den kommer att förändra arbetet inom virkeshantering för all framtid på samma sätt som kamerasystemen ersatte operatörerna, som satt och bedömde virkesbitarna manuellt, säger Daniel Holmgren, vd på Renholmen.

För 50 år sedan levererade Renholmen sin första linje för virkeshantering. Sedan dess har arbetet med utveckling av produkterna pågått för att förbättra arbetsmiljön, säkerheten samt att kunna öka tillgängligheten och effektiviteten i produktionen. I dagsläget har Renholmen många aktiva patent.

Läs mer om produkten ROSY

Renholmen AB med huvudkontoret i Byske, Sverige, grundades 1952 och är en av Europas
ledande leverantörer av virkeshanteringsutrustning till såg- och vidareförädlingsindustrin. Med en mångårig historia av framgångsrika koncept har företaget sedan 1972 genomfört drygt 1300
leveranser till kunder i hela värden, men framför allt i och runt Norden. Bolaget omsätter drygt 300 MSEK per år. Renholmen har idag 60 anställda inom mekanisk konstruktion, automation, projektledning, service, marknad, inköp, administration.

Leave a Reply

Close Menu