Det har varit ett fantastiskt år för Renholmen både affärsmässigt och organisatoriskt med många nyanställningar, men även ett år fyllt med utmaningar. Framförallt har Covid 19 försvårat för oss alla att utföra våra arbeten och vissa har drabbats hårdare än andra. På Renholmen har vi gjort vad vi kunnat för att stoppa smittan och samtidigt genomföra vårt arbete på bästa sätt.

Trots pandemin har vi gjort vårt bästa år genom tiderna. Det är tack vare att vi har fått förtroendet från både nya och gamla kunder att leverera våra produkter och att vi har engagerad personal som jobbat hårt för att ta hand om komplikationerna och svårigheterna som Covid medfört. Vid årets början gjorde vi stora affärer i Norge, Sverige och Finland. Sedan går det inte undgå att nämna Metsä Fibre som gör den hittills största sågverkssatsningen i finsk historia. Det är en affär som vi är väldigt stolta över och vi har fått förtroendet att leverera två kompletta råsorteringar med ströläggare och är därmed en av de största enskilda maskinleverantörerna.

Även Setras justerverkshyvleri i Hasselfors börjar bli klart. I ett sånt stort projekt finns det alltid utmaningar som dyker upp under resans gång och Covid har förstås varit en stor faktor som påverkat färdigställandet av anläggningen. Men det är väldigt roligt att för första gången få se alla våra toppmaskiner i samma leverans.

Vi ska också lyfta de betydande ombyggnationer och uppdateringar som genomförs löpande ute hos våra kunder. Det är fantastiskt roligt att se hur en mindre uppgradering eller ombyggnation kan göra stor skillnad för att få en ökad kapacitet. Ett exempel är Martinsons Såg, Kroksjön, där vi ökade kapaciteten med ett miljövänligt och modernt paketintag.

Den stora ingång på ordrar som vi fått under året är vi förstås enormt tacksamma för. Vi får fortfarande förfrågningar från både stora och små sågverk. Det har gjort att vi sett över vår organisation så att det blir så bra som möjligt för våra kunder och anställda. Under året har vi anställt ytterligare personer inom mekanisk konstruktion, automation, service och även tagit in fler konsulter. Vi har också internt sett över tjänster och några har fått nya ansvarsområden. Det känns också extra roligt att utöka den finska delen med ytterligare en anställd på plats i landet.

Vi vet ännu inte hur pandemin kommer att påverka oss under 2021. Vi hoppas att livet kan börja återgå till det vanliga, men än så länge får vi fortsätta hjälpas åt att anpassa både vårt arbets- och privatliv. Inget kan ersätta de personliga mötena, men vi har samtidigt sett att det går som ett komplement genomföra mycket arbete på distans via olika mötesplattformar, ett arbetssätt som sparar tid, pengar och miljön. Så för att försöka se lite positivt på krisen så kan det vara något som vi tar med oss även efter pandemin.

Jag vill avsluta med att tacka alla våra kunder, anställda, konsulter och underleverantörer som jobbar hårt för att vi ska klara oss igenom krisen och samtidigt genomför ett gott arbete.

Stay safe!

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska