Vilppula effektiviserar sin ströhantering och installerar en Stick inspector

By 2018-06-29oktober 23rd, 2020Nyheter

Renholmen har av Metsä Fibre sågverk i Vilppula fått en order på att bygga om för att effektivisera deras ströhantering.

Sågverket använder sig av ett slutet strösystem, vilket innebär att torkströn går direkt från avströningen i justerverket till ströläggarens intag via en stor ströbuffert. Under vissa körningar uppstår dock situationer då fler strön behöver matas in i systemet och under andra körningar kommer det fler strön från avströningen än ströläggaren hinner förbruka. Den befintliga utrustningen med manuell buntning och ströinmatning kommer att ersättas med ett häcksystem för ströhanteringen. På detta sätt minimeras behovet av personal i dessa moment. Alla moment kommer att kunna skötas av truckföraren, samt övervakas av operatören i justerverksintaget.

Leveransen består i att installera en ytterligare buffrings kapacitet med ströbuffertelevator. En häcktömmare och strömottagare med truckströurskiljning ser till att på ett effektivt sätt automatiskt mata in och ur torkströn till det slutna systemet.

För att samtidigt minska störningarna kommer ett ströutsorteringssystem med Renholmens populära produktnyhet Stick inspector samtidigt att installeras i ströintaget. Stick inspector lanserades under våren 2017 och är framtagen för att sortera bort undermåliga torkströn genom att med en laser skanna av och kvalitetsbedöma ströna enligt de kvalitetskrav som operatören själv ställer. Detta för att minimera kostsamma stopp i anläggningen orsakade av dåliga strön.

Leveransen kommer ske kring årsskiftet 2018/19.

– De finska sågverken har ofta anläggningar med de högsta kapacitetskraven, vilket passar oss bra. Vi är teknikledande vad gäller all virkeshanteringsutrustning och det uppfyller väl kraven från bland annat Vilppulas sågverk, säger Renholmens försäljningschef Bernt-Ove Andersson.”

Leave a Reply

  • Engelska
  • Finska
  • Ryska
  • Svenska