Skip to main content

Under 2023 ska Renholmen leverera en råsortering och en ströläggare med ströintag till finska sågverket Tervolan Saha.

– För oss var det ett enkelt val. Vi valde ut tidigare kända och beprövade leverantörer, säger Juha Kokkonen, vd på Tervola.

Detta är en del i en stor satsning på över 20 miljoner Euro. De har också investerat i ett nytt sågintag, barkmaskin och såglinje som installeras samtidigt.

Fördubbla produktionen
I leveransen från Renholmen ingår transportörer från sågen till råsorteringen med mottagningsbord med buffringsmöjlighet mot sorteringen.
Enstycksmataren är Renholmens populära elektriska Turbomatare. Sorteringen sker med kameror och det efterföljande kapsystemet kan optimera modullängder med hjälp av Electro Positioner och trimmer.
Fackdelen består av 30 sjunkfack med klaffsortering och softbin.
Den genuina ströläggaren består av Stegmatare, Elevator, Turbomatare och dubbeldragning.

Den populära Ströautomaten säkerställer ströplaceringen i rader ovanpå varandra. Genom att lägga tre strö ovanpå varandra behövs inga truckströn om paketen ska delas på mitten. Leveransen innehåller, som vanligast, städskrapor och bandtransportörer för avkap och skräp.

Sågverket i Tervolan specialiserar sig på träförädling och använder främst gran och tall för att producera virke för olika byggnadsbehov. Med den nya leveransen kommer produktionen fördubblas i ett skift och behovet av råvara är ca 200 000 m3.

Lösningar för olika behov
Finland räknas som Renholmens hemmamarknad och närvaron i landet kommer att stärkas upp med än fler anställda. I dagsläget finns tre anställda i Finland.

– Vi levererar både till de största koncernerna, som exempelvis Metsä Fibre, som till det mindre familjeägda sågverket uppe i norr. Det visar att vi har lösningar för många olika behov och olika typer av kunder, vilket är en styrka och något vi är stolta över, säger Bernt-Ove Andersson, marknadschef på Renholmen AB.

Bildtext fr vänster: Leif Pettersson (projektsamordnare Renholmen), Mikael Hogby (projektledare Renholmen), Matti Korppoo (finsk agent Renholmen), Bernt-Ove Andersson (marknadschef Renholmen), Juha Kokkonen (vd Tervola Saha), Samuli Kokkonen (projektledare Tervola Saha) och Lea Kokkonen (ekonomichef  Tervola Saha).

Läs mer om några produkter som ingår i leveransen.

Leave a Reply

Close Menu