Kraftfulla, högpresterande, precisa och samtidigt av kvalitet du inte behöver byta

Vi har vår egen tradition. Därför tänker vi på maskiner på ett annorlunda sätt. Ända sedan 1972, har vi jobbat efter principen “bäst lämpat och bäst utfört”. Inspirationen, idéerna och innovationerna kommer från våra kunders vitt skilda behov, våra socialt begåvade ingenjörer och möjligheterna de ser tillsammans. Inga genvägar.

Här kan du se milstolparna som format oss till de vi är idag

Milstolpar

1952
Renholmens Mekaniska Verkstad grundades i byn Renholmen. Den huvudsakliga tillverkningen bestod av hydrauliska kugghjulspumpar och reparationer.

1954
Tillverkning av baklastare åt Kewako. Senare även åt Bröderna Lundbergs.

1960
Tillverkning av lastmaskiner åt Bröderna Lundbergs.

1962
Hydrauliska timmergafflar börjar utvecklas och tillverkas.

1968
Hellgren-koncernen köper företaget. Ett 20-tal anställda tillverkar timmergafflar och formverktyg för Skega AB.

1972
Företaget flyttar till den nybyggda fabrikslokalen i Byske. Tillverkning och projektleverans av sågverksutrustning är en ny och snabbt växande bransch.

1979-80
Konkurrenterna Eve-maskiner och Smedbolaget köps upp av Renholmen.

1985
Contorta köper Renholmen som vid den tiden har ca 150 anställda.

1990
Sorb Invest köper Contorta.

1997
Troponor AB som äger konkurrenten Hammars köper Renholmen som blir ansvarig för produktgruppen virkeshantering inom koncernen. Hammars läggs ner och produkterna ingår numera i Renholmens sortiment.

1999
Carl Bennet kommer in som ägare och köper Troponor AB som samtidigt slås samman med koncernen Sorb Invest och namnändras till Sorb Industri AB, en koncern med över 900 anställda och en omsättning på ca.1,1 miljarder kronor.

2003
Renholmens produktionsenhet avyttras till FeRex AB från Piteå som tar över tillverkningen. De köper maskinerna, övertar delar av personalen och flyttar hela sin verksamhet till Byske. Renholmens Mekaniska Verkstad AB blir fr o m nu ett rent teknikföretag utan egen tillverkning.

2004
Renholmens Mekaniska Verkstad AB byter namn till Renholmen AB eftersom företaget inte innehåller någon verkstad längre.

2007
Sorb Industri ombildas till affärsområdet ”Sågverksutrustning” inom Lifco AB. Sammantaget har Lifco en omsättning på drygt 5 miljarder kronor med 2 300 anställda.

2010
Renholmen AB och Forslunds Maskin AB går samman till ett företag under namnet Renholmen AB som breddar sitt utbud till att även omfatta virkeshantering för all slags vidareförädling inom träindustrin.

2016
Provator förvärvar Renholmen AB och AriVislanda från Lifco-koncernen. Almab Storvik AB tillhör redan Provator och de tre företagen ingår i en gemensam ägarstruktur i bolaget ARA Technology Group AB.

2018/19
Storskogen AB förvärvar ARA Technology Group AB (ARAT), som består av Renholmen AB, AriVislanda och Almab Storvik AB från Provator. Under början av året 2019 förvärvades även Ingenjörsfirma Gösta Hedlund AB och automationsbolaget Milltech till ARAT.