Vår organisation är uppbyggd av tydliga ansvarsområden, avseende såväl
uppgifter som ansvar och befogenheter. Från styrelse till operativa grupper och ledningsgrupper är ambitionen att prestera på högsta nivå.

VD övergripande verksamhetsansvar och yttersta beslutsrätt i strategiska och operativa bolagsfrågor.

Marknad operativ försäljning samt strategisk kommunikation och marknadsföring. Ansvarar också för hela projektet under försäljningsfasen. Eftermarknad arbetar för att tillgodose våra kunder med service, reservdelar och att de ska ha en väl fungerande anläggning med minimala driftstörningar.

Mekanisk konstruktion design, produktion och utveckling av maskiner. Hanterar allt mekaniskt fram till tillverkningen.

Automation styrning och elkonstruktion. Jobbar i nära relation med flera underleverantörer.

Projektavdelningen ansvarar för projektet efter kontraktet är klart. För varje projekt bildas en projektgrupp med personal från de flesta av våra avdelningar med en projektledare som huvudansvarig. Projektavdelningen hanterar också inköpen till projekten samt serviceorganisationen, som tar hand om anläggningen tillsammans med kunden efter att projektet är avslutat. Projektavdelningen har också hand om dokumentationen till projekten.

Administration ansvarar för ekonomi, data och personalrelaterade ärenden.