Produktbeskrivning

I planfacken sorteras virket in i skikt efter exempelvis dimension, kvalitet och längd. En fackdel består av ett antal fack som bestäms beroende på antal olika sorter som virket skall sorteras till. När ett fack är fullt töms det ner mot en läggare. Virket töms från facken med hjälp av en tömningsklaff som förflyttas mellan de olika våningarna allt eftersom facken töms.

  • Mycket skonsam hantering av virket.
  • Ger optimala förhållanden för den efterfölande läggaren.
  • Hög kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik
  • Stabil och säker ingång till planfacken tack vare utformningen av planfacksingångarna och klaffarna
  • Elektronisk hastighetsreglering av drifterna

Funktionsbeskrivning

Virket kommer in till fackdelen på medbringarförsedda kedjor. En klaffsorteringstransportör transporterar virket tills det tilldelade fackets pneumatiska klaff styr in virket till facket. Virket styrs in på en inmatningstransportör som accelererar undan virket. Bra ordning i facken sker med hjälp av en pneumatisk stopphake som ligger uppe och säkerställer att virkesskiktet ligger rakt innan det släpps vidare i facket. Virkesskiktet matas succesivt fram och när planfacket sen är fullt och dags att tömma kommer en tömningstransportör och ställer sig i tömningsläge så att virkesskiktet kan tömmas i ett sammanhängande skikt. Eftersom virket ligger i skikt behövs ingen efterföljande elevator, utan virket går i ett enda långt skikt in mot läggaren.

Tekniska data

Kapacitet: Max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Kedjesträckning av fack: Pneumatisk
Kedja: Rullkedja simplex 1” 16B-1R24 med rak sidobricka
Drifter: Tappväxelmotordrifter med elektronisk hastighetsreglering
Klaff: Pneumatisk
Stopphake: Pneumatisk
Kedjebärning: C-proifil med glidplast i både över och underpart.
Produktnummer: 2712, 2775, 2778
Option: Delning av fack för bättre tillgänglighet.