Produktbeskrivning

I sjunkfacken sorteras virket in efter exempelvis dimension, kvalitet och längd. En fackdel består av ett antal fack som bestäms beroende på antal olika sorter som virket skall sorteras till. Vid tömning sänks virkesbunten ned på en underliggande kedjetransportör för vidare transport mot en läggare.

  • Sjunkfack med SoftBin ger en skonsam hantering av virket.
  • Sjunkfack med klaffsortering ger hög kapacitet
  • Sjunkfack med kroksortering är en kostnadseffektiv lösning
  • Robust konstruktion med koniskt divergerande fack
  • Stabil och skonsam ingång till sjunkfacken tack vare utformningen av sjunkfacksingångarna och klaffarna

Funktionsbeskrivning

Virkesstyckena sorteras in i olika fack med hjälp av en ovanpåliggande sorteringstransportör. En bottenlucka tar emot virkesstyckena och sänks nedåt allt eftersom facket fylls på. Facken lutar ca 20° och är koniskt divergerande för att minimera fastkilning av virkesbunten. Vid fullt fack töms facket genom att bottenluckan sänks ned under den underliggande kedjetransportörens kedjenivå och rusbunten faller ut och kan transporteras bort.

Option SoftBin: För att vid facktömning förhindra att virkesbunten faller ut ur facket okontrollerat fälls klaffar ned framför och bakom bottenluckan. Bottenluckan sänks ned under den underliggande kedjetransportören och den främre klaffen öppnas, och rusbunten kan transporteras bort. Denna funktion innebär också att bottenluckan är lägre och kan hissas högre upp i facket, vilket skonar de första virkesstyckena vid påfyllnad av facken. Den kontrollerade tömningen som ger mer ordnade rusbuntar mot elevatorsektionen motverkar stopp i elevatorsektionen.

Tekniska data

Kedjesträckning: Bottenluckans egenvikt
Kedja: Flyerkedja
Drift: Hydraulcylider alternativt elektrisk kuggväxelmotor
Option: SoftBin
Produktnummer: 2755, 2765