Produktbeskrivning

Sorteringstransportör klaffar används för att transportera och sortera in virket till det tilldelade facket i fackdelen.

  • Högsta kapacitet
  • Robust konstruktion

Funktionsbeskrivning

En överliggande kedjetransportör försedd med medbringare föser fram virkesstyckena i tvärriktning fram till respektive avläggningsstation. Vid varje avläggningsstation styrs virkesstyckena in i det avsedda facket av en pneumatiskt styrd klaff. Sorteringstransportören kan utrustas med tillvalet returbågar eller bandvändning vilket kan användas till att virke som inte fått ett fack tilldelat vänder vid drivstationen och åker i retur på ovansidan av sorteringstransportören för vidare transport till exempelvis intaget.

Tekniska data

Kapacitet: Max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Kedjesträckning: Kedjetyngd samt sträckskruv
Kedja: M112-B-100
Drift: Tappväxelmotordrift med elektronisk hastighetsreglering
Produktnummer: Sorteringstransportör klaffar sjunkfack 2711
Sorteringstransportör klaffar planfack 2712
Avläggningsstation klaff sjunkfack 2742
Option: Returbågar, bandvändning