Produktbeskrivning

Sorteringstransportör krokbana används för att transportera och sortera in virket till det tilldelade facket i fackdelen.

  • Robust konstruktion
  • Kostnadseffektiv lösning
  • Beprövad teknik

Funktionsbeskrivning

En inmatningstransportör accelererar in virkesstycken från en medbringartransportör in på krokbanan. Krokbanan består av en överliggande kedjetransportör försedd med krokar som transporterar ut virkesbitarna i tvärtransport över fackdelen till de tilldelade facken. Pneumatiskt styrda avläggningsstationer vid facken petar av de virkesstycken som skall ner i det aktuella facket. Sorteringstransportören kan utrustas med tillvalet returbågar eller bandvändning vilket kan användas till att virke som inte fått ett fack tilldelat vänder vid drivstationen och åker i retur på ovansidan av sorteringstransportören för vidare transport till exempelvis intaget.

Tekniska data

Kapacitet:Max 140 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Kedjesträckning:Sträckskruv
Kedja krokbana:M112-A-100
Kedja inmatningstransportör:1” rullkedja med raka sidobrickor
Drift:Tappväxelmotordrift med elektronisk hastighetsreglering
Produktnummer sorteringstransportör krokbana:2701
Produktnummer avläggningsstation:2721
Option:Returbågar, bandvändning