Produktbeskrivning

Bufferten används för att vid ett tillfälligt stopp i råsorteringen temporärt ta emot och lagra virkesflödet från sågen så att den ej behöver stoppas. Då stoppet är åtgärdat töms sedan bufferten samtidigt som virkesflödet från sågen tas emot och sorteras.

  • Mycket hög tillgänglighet mot såglinjen.
  • Skonsam hantering av virket.
  • Robusta beprövade konstruktionslösningar
  • Beprövad teknik sedan 2004
  • Kundanpassning med flera alternativa lösningsprinciper men med samma grundfunktion
  • Helautomatisk styrning av påfyllning och tömning

Funktionsbeskrivning

Genom att under pågående sågning, vid ett stopp i råsorteringen, helt automatiskt styra om virkesflödet kan virke lagras i rusbuntar på olika kedjetransportörer. Direkt då sorteringen kommer igång igen styrs huvudflödet från sågen automatiskt tillbaka mot sorteringen, samtidigt som det temporärt lagrade virket pytsas tillbaka mixat med huvudflödet. Detta åstadkommes genom att hastigheten i sorteringen ökas tills bufferten är tömd. Buffringsfunktionen med både buffring och tömning tillsammans med den automatiska hastighetsregleringen av sorteringen sker helautomatiskt.

För att förhindra virkesskador när virket faller mellan olika nivåer utrustas bufferten med olika typer av skonsam hantering, som klaffalldämpare och banddämptransportörer. För att kunna skapa en ordnad och hög rusbunt utan virkesskador används ofta en buffringsficka. Buffringsfickan består av två väggar som bildar ett V, varav ena väggen är pneumatiskt fällbar för att möjliggöra att kunna släppa iväg virket när rätt nivå uppnåtts.

Tekniska data

Buffringskapacitet: Beroende utrymme behov. Vanligtvis mellan ca 15-60 min
Tillgänglighet mot såg: ca 99% beroende på utformning
Drifter: Frekvensstyrda kuggmotordrifter och pneumatik
Produktnummer: Kedjetransportörer 2103
Falldämpare 2114
Bandtransportörer dämpning 2113
Buffringsficka 2118