Produktbeskrivning

Bufferten används för att vid ett tillfälligt stopp i råsorteringen temporärt ta emot och lagra virkesflödet från sågen så att den ej behöver stoppas. Då stoppet är åtgärdat töms sedan bufferten samtidigt som virkesflödet från sågen tas emot och sorteras.

  • Mycket hög tillgänglighet mot såglinjen.
  • Skonsam hantering av virket.
  • Robusta beprövade konstruktionslösningar
  • Patenterad (SE 1251380-0, EP 13195158.4)
  • Helautomatisk styrning av påfyllning och tömning

Funktionsbeskrivning

Genom att under pågående sågning, vid ett stopp i råsorteringen, helt automatiskt styra om virkesflödet mot buffertelevatorn kan virke lagras i en rusbunt på en kedjetransportör. Då buffertelevatorn tar emot virke från sågen är den i sitt horisontella läge. Direkt då sorteringen kommer igång igen styrs huvudflödet från sågen automatiskt tillbaka mot sorteringen, samtidigt som buffertelevatorn roteras ned och börjar fungera som en traditionell elevator. Elevatorn lyfter och ordnar upp virkesbitarna ur en samlingsficka och transporterar upp virket för vidare transport av virkesbitarna i tvärriktning. Det temporärt lagrade virket pytsas tillbaka mixat med huvudflödet. Detta åstadkommes genom att hastigheten i sorteringen ökas tills bufferten är tömd. Buffringsfunktionen med både buffring och tömning tillsammans med den automatiska hastighetsregleringen av sorteringen sker helautomatiskt.

TEKNISKA DATA:

Buffringskapacitet: Beroende av utrymme och behov. Vanligtvis mellan 15-60 min
Tillgänglighet mot såg: ca 99 % beroende på utformning
Transportörkedjor M80-B-100, parvis sammankopplade med medbringare
Dubbel dämpad plåtinklädnad i slagzon
Plåtsarg vid jämnändessida
Antal kedjor: 10 st
Drifter: Frekvensstyrd kuggväxelmotor
Ställdon för fällning av elevator
Produktnummer: Buffertelevator 2413
Kedjetransportör 2103