Produktbeskrivning

Den i sidled steglöst ställbara kapenheten, FlexiCut, används då en virkesbit skall frikapas inom en modul. Kapenheten positionerar sig inom modulen mellan varje virkesbit. Renholmens FlexiCut ligger i utvecklingens framkant vad gäller frikapning.

  • Fungerar ihop med positionerande anslag och trimmer i det kompletta kapsystemet
  • Högsta kapacitet
  • Robust konstruktion

Funktionsbeskrivning

Maskinen har en överliggande kapenhet. Kapklingan positioneras i sidled i sitt övre läge via en linjärenhet. Virket kapas under den nedåtgående rörelsen vilket sparar tid och också gör att kaphastigheten minskar jämfört med en stillastående klinga. Höj/sänkrörelsen styrs av en slavmotor till kedjetransportören via en excentermekanism. Virkesstycket är nedtryckt av nedhållare för att ge ett optimalt kapförhållande. Avkap transporteras bort via en underliggande bandtransportör. En undertrycksatt spånkanal sitter mitt för klingans luftström och tar effektivt hand om spån och damm upp till en utsugningsstos. Kapens överbyggnad är dammtätad, ljudisolerad och har elektriskt förreglad servicelucka. Vid högsta kapacitetsnivåerna placeras två stycken FlexiCut:s efter varandra och de kapar då varannan virkesbit.

Tekniska data

Kapacitet: max 140 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Kapacitet i dubbelt utförande: max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Sidopositionering: steglöst 0-300 mm
Klingdrift: elmotor, kilremmar
Drift av höj/sänkrörelse: slavdriven servomotor med excentermekanism
Drift av sidopositionering: linjärenhet med servomotor
Dammhantering: dammtätad överbyggnad med spånkanal och utsugningsstos
Avkapshantering: stup för avkap till avkapstransportör
Produktnummer: 2661