Produktbeskrivning

Trimmer Sinus är en högkapacitetsprodukt som används för modulkapning av virke. Varje virkesstycke kan kapas i steg om en modullängd. Produkten kan även ingå som en del i Renholmens kompletta kapsystem.

  • Patenterad lösning med sinusrörelse ger kort medbringardelning och ett exakt kapförlopp
  • Exakt modulkapning av virkesbitarna.
  • Kort medbringardelning genom trimmern, vilket ger en lägre bearbetningshastighet
  • Optimalt kapstöd
  • Spån och damm tas omhand separat
  • Hög kapacitet
  • Robust, servicevänlig konstruktion
  • Enkla rembyten
  • Beprövad teknik med grundfunktion sedan 1999

Funktionsbeskrivning

Trimmern är avsedd för klingor som skall modulkapa virke. Virket transporteras förbi klingorna av en kedjetransportör med breda medbringare mellan varje klinga. Virket glider på plåtar och i kappositionen hålls det ner av fjäderbelastade nedhållare. Detta sammantaget gör att virket blir instängt på alla sidor under kapningen vilket optimerar kapförhållandena under kaprörelsen. Klingorna sitter på klingarmar som lyftes av en excentermekanism via en länkstång och luftcylindrar. En kuggväxelmotor driver excentermekanismen, transportören genom trimmern samt in- och utmatningstransportören. Den mekaniska synkroniseringen av klingarmarnas lyftrörelse och transportören säkerställer kaprörelsen. De klingor som inte skall kapa aktuellt virkesstycke hålls uppe av var sin luftcylinder Klingorna kapar virkesstyckena under en sinusformad rörelse. Detta möjliggör en kortare medbringardelning vilket ger en lägre genommatningshastighet av virket med bibehållen kapacitet. Eftersom klingorna roterar mot medbringarna sprutar spånet bakåt/uppåt.

Tekniska data

Kapacitet:Max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Klingdrift:Elmotordrifter, 2 st
Nedhållare:1 st vid varje klinga
Medbringartransportörer:3 st, varav en med breda medbringare
Medbringardelning:ca 500 mm under kapförloppet.
Drift av transportörer:Frekvensstyrd kuggväxelmotordrift
Klingrörelse:Mekanisk excentermekanism
Modullängd:300 mm
Antal kapklingor:max 21 st
Virkesbredd:70-250 mm
Virkestjocklek:16-100 mm
Virkeslängd in:max 6,3 m
Virkeslängd, modulkapad:max 6,0 m
Spånhantering:Spånkanal med spånskrapa ner på bandtransportör
Spånutsug:2 st sugstossar
Avkap:Ner på underliggande bandtransportör
Serviceluckor:Dammtäta, ljudisolerade, 3 st
Maskinskydd:Elektriskt förregling av serviceluckor.
Serviceplan:Fungerar även som övergång över linjen
Produktnummer:2690