Produktbeskrivning

Enstycksmatare Turbo används för att styckevis mata virkesstycken till en efterföljande medbringartransportör. Som tillägg för råsorteringar kan maskinen utrustas med anpassning för varierande tjocklek på virkesstyckena. För en ströläggare kan den utrustas med dubbelmatning för matning av virkesstyckena två och två och mixmatning för att samtidigt kunna mata en singel virkesbit i kombination med de dubbelmatade bitarna för att få antalet virkesbitar i skiktet att stämma vid udda antal och dubbelmatning.

  • Patenterade lösningar
  • Skonsam säker matning
  • Kan utrustas med aktiv förställning för blandade tjocklekar
  • Dubbelmatning och mixmatning kan väljas till
  • Hög kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik

Funktionsbeskrivning

Ett virkesskikt köar mot en stoppklack. Underliggande bandklaffar lyfter upp virkesbiten som kläms mellan de underliggande och överliggande bandklaffarna och då matas in i den efterföljande medbringartransportören. Samtidigt som den matar in en virkesbit stoppas den efterföljande virkesbiten mot en stoppklack. För att kunna erhålla en snabb och stabil gång är de överliggande bandklaffarna pneumatiskt fjädrade och hjälper till att mata virkesstycket samt hålla ned det under matningen. Bandklaffar består av drivna band som är lagrade runt en drivaxel vilket gör att bandlängden är konstant under matningen. Med tillvalet aktiv förställning lyfts de överliggande bandklaffarna med en pneumatisk cylinder mellan varje virkesbit för att både tunna och grova virkesstycken skall kunna matas samtidigt. Med tillvalen dubbelmatning och mixmatning är det fasta stoppet ställbart så att man kan mata två virkesstycken samtidigt till varje medbringare.

Tekniska data

Kapacitet: Max 200 medbringare/minut (dimensionsberoende)
Drift: Kuggväxelmotordrift med elektronisk hastighetsreglering
Antal bandklaffar underliggande: ca 6 st, beroende-på virkeslängd
Antal bandklaffar överliggande: ca 6 st, beroende-på virkeslängd
Demonterbara band Ja
Produktnummer: 2535, 2540