Produktbeskrivning

Stegmataren används för att skonsamt och effektivt ordna upp en rusbunt med virke i portioner och skapa ett gynnsammare flöde för den efterföljande elevatorn. Stegmataren stegar fram virke samtidigt som det rätas upp. Det finns en modell med en dubbelverkande stegmatare för än högre kapacitet. Vid körningar med exempelvis grövre virke kan man köra virket förbi stegmataren direkt till elevatorn om tillägget By-pass väljs.

  • Patenterad by-passlösning
  • Skonsam hantering av virket
  • Hög kapacitet
  • Robust konstruktion som har ursprunget på timmerhanteringsidan
  • Beprövad teknik

Funktionsbeskrivning

En enkelverkande stegmatare består av en fast och en rörlig trappa. En kuggväxelmotor driver de rörliga trappstegen via en vevsläng. Med en dubbelverkande stegmatare är båda trapporna växelvis rörliga. Som tillval finns en by-pass transportör som består av en teleskoperande kedjetransportör monterad tillsammans med den sista sektionen av den underliggande transportören, som överbryggar stegmataren när man vill köra virkesbunten förbi stegmataren direkt till elevatorn, vid körning med grövre virke.

Tekniska data

Drift: Tappväxelmotordrift med elektronisk hastighetsreglering
Produktnummer enkelverkande: 2391
Produktnummer dubbelverkande: 2392
Option: By-passtransportör