Produktbeskrivning

Stick Inspector används för att sortera ut trasiga och krokiga torkströn innan de hinner ställa till problem eller stopp i maskineriet. Med hjälp av ett kamerasystem detekteras avvikelser från de kvalitetskrav som sågverket satt upp för sina torkströn. När någon av dessa avvikelser upptäcks tar en avpetare bort det defekta ströet. Innan kameraenheten placeras guppkedjor för att strön ska räta upp sig och även för att få ett avstånd mellan sig. Stick inspector kan placeras såväl på ett ströintag som i en strömottagare.

  • Hög kapacitet
  • Ökar tillgänglighet i ströläggaren
  • Förbättrar virkeskvalitén vid torkning
  • Utsortering av defekta truckströn kan väljas till

Funktionsbeskrivning

Efter att strön har passerat över guppkedjor läggs en laserlinje ut över ströet. En kamera läser av laserlinjen och en 3D-bild genereras som visar ströets längd, bredd, tjocklek, kantkrok, flatböj och tvist. Om torkströet inte uppfyller kvalitetskraven i det regelverk som satts upp går en signal till en avpetare som automatiskt tar bort det defekta ströet. Stick inspector levererar även ut en rapport om hur många torkströn som plockats bort och av vilka orsaker. Rapporten skickas via mail. I användargränssnittet kan användaren lätt gå in och ställa om gränserna för vilka nivåer av olika kvalitetsmått som ska godkännas eller inte.

Teknisk data

Sortering: Laser och kamera
Placering: Inomhus eller utomhus
Drift: Pneumatisk eller Elektrisk avpetare
Tillval: Utsortering av truckströn.