Produktbeskrivning

Ströautomaten används för att automatiskt lägga ned torkströn på ett virkesskikt i ett paket.

  • Stor buffert med strön minimerar ströbrist i kassetterna
  • Passar ihop med de flesta varianter av ströläggare
  • Hög kapacitet
  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik

Funktionsbeskrivning

Strön, uppdelade i portioner om tre strön, tas emot in på en överliggande medbringartransportör. Ströautomaten fyller på sina fack med ströportionerna för att kunna uppnå ett högt ströantal per tidsenhet. När ingen kassett kallar på strön åker dessa runt i en buffert med rundkörning som även bidrar till att det snabbt finns tillräckligt antal med strön att tillgå. Ströna som skall läggas på paketskiktet läggs först på en ram som sänks ned på skiktet. För att förhindra att brädorna i skiktet packas ihop då utläggningsarmarna i läggaren går tillbaka innehåller nedläggarramen distanshållare som bibehåller avståndet mellan brädorna så att ett bra torkresultat kan erhållas.

Tekniska data

Kedjesträckning: Sträckskruv
Kedja: C2080H
Drift: Tappväxelmotordrift
Antal strölägen: Valbart
Minsta avstånd mellan ströna: 300 mm
Produktnummer: 2845