Produktbeskrivning

Truckströkassetter lägger truckströn på färdiga virkespaket. Kassetterna laddas manuellt från en arbetsplattform. Det vanliga är att truckströkassetterna placeras ovanför paketutmatningstransportören.

  • Robust konstruktion
  • Beprövad teknik
  • Lätt att ladda kassetterna
  • Arbetsmiljön för truckförarna förbättras avsevärt
  • Kan också lägga truckströn på högkant

Funktionsbeskrivning

Truckströn laddas manuellt i truckströkassetterna. En uppställningsplats för en ströhäck placeras vid arbetsplattformen varifrån truckströna tas vid laddning av kassetterna. Som ett alternativt kan en häcktömmare med en kedjetransportör för strön placeras i anslutning till påfyllningsplatsen som matar in truckströna till laddningsplatsen. En alternativ arbetsplattform är en mobil plattform som lyfts fram tillsammans med truckströhäcken varje gång då kassetterna behöver fyllas på.

Virkespaketet stegas in under truckströkassetterna, efter att en signal ges från truckförare/operatör sänks kassetterna ner och truckströn placeras på paketet. En helmekanisk frammatning av truckströna ur kassetterna. Vid korta paket matas inget truckströ ut utanför paketet.

Tekniska data

Mekaniskt aktiverade kassetter: Valfritt antal
Drift: Kuggväxelmotordriven nedläggningsrörelse
Säkerhet: Fallskydd kassettram
Produktnummer: 2839