Justerverk 2016

Kunden: Junnikkala Oy är ett träförädlingsföretag med produktionsanläggningar i Kalajoki och Oulainen i Norra Österbotten. Företaget levererar sågat, hyvlat och vidareförädlat virke i Finland och till Europa och Asien. Junnikkala Oy har en årlig produktion på ungefär 290 000 m3 varav 90 000 m3 i Oulainen, omsätter ungefär 50 miljoner euro per år och har idag runt 120 anställda på sina två anläggningar.

Uppdraget: Leverera ett komplett justerverk med kamerasortering, komplett kapsystem och paketläggare för att öka sågkapaciteten till 130 000 m3 i tvåskift och få maximalt värdeutbyte av sina råvaror.

Leveransen omfattades av:

 • Intag med hjälphiss i tilten, bypass-elevator och strömottagare med säker utsortering av truckströn
 • Mekaniken till FinScans andra vändfria system.
 • Märkning och registrering i skiktet
 • Bindströpåläggare
 • Paketutmatning med bandning och emballering.
 • Enstycksmatare, Turbo för säker enstycksuppdelning
 • Positionerande anslag med Trimmer TriAx för modulkapning och en
 • FlexiCut för de bitar som ska frikapas
 • Klaffsorteringen ger en säker inmatning till de 30 sjunkfacken.
 • Skiktläggare
 • Hugg med kringutrustning

Resultatet: Ett komplett justerverk med hög kapacitet som mer än väl når kundens mål om en kapacitetsökning till 130 000 m3 i tvåskift. Projektet genomfördes enligt Renholmens standardiserade arbetsprocesser vilket ledde till ett smidigt genomförande som uppskattades mycket av kunden.

Leave a Reply