Uppgradering av justerverk 2014 och 2015

Kunden: Norrskog är ett skogsindustriföretag där dotterbolaget NWP ingår. NWP har sågverk i Östavall, Sikås, och Hissmofors. Merparten av produkterna används som synligt trä i paneler, listverk, möbler samt fönster- och dörrämnen. En betydande del av virket går också till förädlingsindustrier för limträ, golv och konstruktions- och formvirke för byggbranschen. NWP:s produkter säljs främst i Europa, Nordafrika, Mellanöstern och Asien.

Uppdraget: Med ett justerverk med manuell sortering från början av 1980-talet behövde NWP Hissmofors göra en ordentlig uppgradering. I första etappen vintern 2014 fick Renholmen i uppdrag att byta ut maskinutrustningen från justerverkets intag och fram till krokbanan samt att leverera mekaniken till en kamerasortering. I etapp nummer två, sommaren 2015, var uppdraget att uppgradera den omoderna fackdelen.

Leveransen:

  • Mekaniken till en kamerasortering från RemaSawco.
  • Enstycksmatare
  • Kapsystem
  • 32 sjunkfack
  • Klafftransporteringstransportör

Resultat: NWP Hissmofors har fått en rejäl kapacitetsökning i och med kamerasorteringen som ger förbättrad sorteringskvalitet. Kameratekniken ger också fler sorteringsmöjligheter och mindre avkap. Den gamla fackdelen har uppgraderats till 32 sjunkfack med släpande klafftransportör och matchar idag kamerasorteringens högre takter bättre. Det leder i sin tur till att man kan hantera fler bitar per minut.

Korta fakta

Ägare: Norrskog
Antal medarbetare: NWP har 220 anställda på sina tre anläggningar.
Huvudprodukter: Synligt trä i paneler, listverk, möbler, fönster- och dörrämnen. En del virke går också till förädlingsindustrier och till konstruktions- och formvirke.
Kapacitetsmål: 120 000 m3/år
Aktuell investering: Uppgradering av justerverk med ny maskinutrustning, kamerasortering och sjunkfack.
Leveransår: 2014 och 2015
Projektchef: Håkan Sehlstedt

Leave a Reply