Justerverk 2012

Kunden: Setra Skinnskatteberg är ett av tio sågverk i Setrakoncernen och producerar sågade trävaror av furu. Sågverket etablerades redan 1911 och hade en produktionsvolym på 218 000 kubikmeter år 2012. Produkterna levereras främst till andra delar av Sverige, Nordafrika, England, Danmark och Baltikum.

Uppdraget: Att leverera ett komplett justerverk med kamerasortering och ett stabilt kapsystem för att öka kapaciteten och tillgängligheten i sorteringen samt en paketläggare för att skapa ett divergerande flöde i anläggningen. Trippelläggaren var också en viktig del av leveransen för att säkerställa kapaciteten i paketläggningen. Leveransen skulle ske med minimal stopptid i produktionen.

Leveransen: Leveransen och installationen skedde i befintlig byggnad. Stopptiden minimerades genom att hela intaget fram till fackdelen byggdes och driftsattes under pågående produktion. Samtidigt byggdes och driftsattes Trippelläggaren på gården.

Leveransen omfattades av:

  • Intag med hjälphiss i tilten, bypass-elevator och vrakklaff.
  • Strömottagare med säker utsortering av truckströn till separat mottagare.
  • Enstycksmatare, Turbo för säker enstycksuppdelning,
  • FinScan skanningsystem med turbovändare mellan kameratornen,
  • Positionerande anslag med Trimmer TriAx för modulkapning och en
  • FlexiCut för de bitar som ska frikapas.
  • Klaffsorteringen ger en säker inmatning till sjunkfacken.
  • Trippelläggaren med en kapacitet på 30 utlägg/minut.
  • Den patenterade trippelläggaren som med sin prestanda ser till att det finns lediga fack samt med en minimering av sortbytestiderna

Resultat: Kunden gav Renholmen höga betyg för projektets genomförande samt tekniknivån. Enligt kunden är samarbetet ett av de allra bästa och mest tillfredsställande man upplevt. Något som borgar för fortsatta förtroenden.

Korta fakta

Ägare: Sveaskog och Mellanskog
Antal medarbetare: Ca 65
Huvudprodukter: Sågade trävaror till industrikunder
Sågad trävara 2012: 218 000 m3
Aktuell investering: Justerverk med Trippelläggare
Leveransår: 2012
Referens: Hans Liljeström