Kamerasortering och kapsystem, 2015

Kunden: Ture Johansson Trävaru AB är ett av landets modernaste cirkelsågverk med integrerat hyvleri och en produktion riktad mot byggmaterialhandeln. Tujo har en årlig produktion på 75 000 m3 där hälften utgörs av gran och hälften av tall. 70 000 m3 hyvlas.

Uppdraget: Leverans av kamerasortering för att uppnå jämnare sortering med högre utbyte i högre takt. Ett kapsystem för att matcha sorteringen och i höga takter kunna kapa virket till valfri modullängd var som helst på brädan. För att korta ner montagetiden och minska kostnaden för uppstartstid investerade Tujo även i Renholmens elcontainer för all elutrustning och även ett extra utrymme som används som kontorsplats för kamerasorteringen.

Leveransen:

  • Nytt intag med avströningstransportörer, ändjämningsrullbanor och elevator
  • Enstycksmatare: Turbomatare
  • Mekanik för RemaSawco-scanning
  • Kapsystem med positionerande anslag och trimmer
  • Elcontainer som levereras driftsatt för kort installationstid

Resultat: En sortering med markant högre kapacitet, utbyte och tillgänglighet. Tidigare har två personer kunnat bedöma maximalt 80 bitar i minuten. Den nya kamerasorteringen kan i teorin bedöma över 140 bitar i minuten och ger dessutom mindre spill när det gäller avkap. Detta eftersom kamerasystemet kräver mindre marginaler. Det nya kapsystemet svarar upp mot den högre sorteringstakten och tillsammans bidrar de till en anläggning med högre kapacitet, tillsgänglighet, utbyte och kvalitet. En mycket lyckad leverans där produktionen återupptogs två dagar tidigare än beräknat och snabbt kom upp i fart.

Korta fakta

Ägare: Ture Johansson Trävaru AB
Antal medarbetare: 58
Huvudprodukter: Produktion riktad mot byggmaterialhandeln. 30 procent av produktionen går på export.
Kapacitetsmål: 75 000 m3 per år
Aktuell investering: Kamerasortering och kapsystem
Leveransår: 2015
Projektchef: Torbjörn Gustavsson

Leave a Reply