Forskning och utveckling

Vi på Renholmen tillhör de tongivande inom branschen när det gäller innovativa koncept. Och det är vårt kunnande, vår erfarenhet och vår nyfikenhet som gett oss positionen som en av de främsta utvecklarna inom processoptimerad virkeshantering.

Vi levererar kundnytta och en viktig del i det arbetet är att utgå från våra kunders utmaningar och hjälpa dem att hitta produkter och lösningar som ger dem värde varje minut. Det är ofta i mötet med kunden och i samband med en leverans som vi får nya idéer som sedan resulterar i nya eller förbättrade produkter och lösningar. Dessutom bedriver vi nästan alltid något större utvecklingsprojekt vid sidan av våra leveranser.

Här kan du läsa om några av våra utvecklingsprojekt.